Žáci se v Hradci Králové učili resuscitaci – na školách by mohla být povinná

Hradec Králové – O tom, jak je v krizové situaci důležité nezpanikařit a umět zachránit život, se na vlastní kůži přesvědčil Jan Ulrich z Chocně. V dubnu jeho tříletá dcera Ema spadla na zahradě do septiku. Jan Ulrich bleskově zareagoval, dítě ze septiku vytáhnul a zahájil umělé dýchání i nepřímou masáž srdce. Dnes se Ema a její rodiče v obchodním centru v Hradci Králové setkali se zdravotníky, kteří její záchranu úspěšně dokončili. Ti tam dnes v rámci Evropského dne záchrany života vyučovali základům resuscitace přes 400 dětí z hradeckých škol. Poučili ale i řadu dospělých.

Video Evropský den záchrany života v Hradci Králové
video

Evropský den záchrany života v Hradci Králové

Záchranáři chtějí prosadit, aby se resuscitace stala pravidelnou součástí výuky dětí starších 12 let na školách. Alespoň na dvě hodiny ročně. Jak uvedl Anatolij Truhlář, lékař ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, který je současně předsedou České resuscitační rady, jde o iniciativu Evropské resuscitační rady. Výuka resuscitace by se na základních školách měla opakovat. Děti by se na resuscitačním modelu naučily kvalitně provádět srdeční masáž, to znamená, že by měly vědět kam uložit ruce, jak hluboko stlačovat a s jakou frekvencí. Lidí, kteří si při ohrožení života druhých vědí rady, podle lékařů mírně přibývá. 

Nejčastější příčinou srdeční zástavy je u dospělých onemocnění srdce, u dětí pak tonutí nebo úrazy. Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí, po které postižený padá na zem. Větina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane úplně dýchat, jak bylo v minulosti popisováno, ale po dobu několika dalších minut (až desítek minut) se občas lapavě nadechne. Tento stav vyžaduje okamžité přivolání záchranné služby (tísňová linka 155) a zahájení resuscitace.

Přibližně 70 % srdečních zástav vzniká v domácím prostředí, kde lidem obvykle můžou pomoci jenom příbuzní. Všichni rodinní příslušníci, včetně dětí, by proto měli přesně vědět, jak se v podobné situaci zachovat. Pro záchranu života stačí velmi jednoduché kroky. Zavolat na linku 155 a zahájit srdeční masáž, což podle Anatolije Truhláře u dospělých stačí k tomu, aby mozek přežil do doby, než záchranná služba obnoví srdeční činnost. 

„Děti jsou schopné si dobře zapamatovat co se jim říká a jsou také schopné to šířit i ve svých rodinách. Další důvod je, že většina srdečních zástav vznikne v domácím prostředí a pokud je dítě přítomné, tak může být tím, kdo příbuzného zachrání,“ řekl Truhlář. Podle něj je prokázané, že děti jsou schopné srdeční masáž účinně provádět od 12 let, i menší školáci jsou schopni zavolat linku 155.

Masáž srdce

Odborníci doporučují srdeční masáž provádět frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu do hloubky pěti až šesti centimetrů, pokud je na místě více lidí, je vhodné se po dvou minutách vystřídat.


Ústav zdravotnických informací a statistiky eviduje každoročně v České republice téměř 8
tisíc resuscitací zahájených záchrannými službami, které přežívá pouze 10 % postižených. Na
území Královéhradeckého kraje provádějí výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby
každým rokem více než 400 resuscitací. Přímo v terénu se lékařům a zdravotnickým záchranářům daří obnovit srdeční činnost u 38 % pacientů, z nemocnice domů pak může být propuštěno 11 % nemocných. Na území města Hradec Králové je díky kratším dojezdovým dobám přežívání pacientů vyšší, více než 15 procent, což odpovídá údajům z těch nejlépe fungujících systémů přednemocniční neodkladné péče na světě. Česká resuscitační rada dnes uspořádala osvětové akce kromě Hradce Králové i v Praze, Plzni, Třebíči a Písku.