Brno představuje Velkou Moravu v novém světle

Brno - Zdobené gombíky, zbraně a ostruhy, kříže se zobrazením žehnající postavy a další vzácné artefakty z dob Velké Moravy vystavili archeologové v Brně. Rozsáhlá expozice v Paláci šlechtičen připomíná počátky křesťanství i státu na území Moravy. Výstava se později přesune do Prahy a Bratislavy.

Video Brno představuje Velkou Moravu v novém světle
video

Brno představuje Velkou Moravu v novém světle

Expozice po půlstoletí navazuje na putovní výstavu o Velké Moravě, která v šedesátých letech úspěšně prošla Evropou. Od té doby získali archeologové mnoho nových nálezů a poznatků. „Výstava tak představuje Velkou Moravu skutečně v novém světle,“ uvedl kurátor Pavel Kouřil z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

„Poslední výstava tohoto typu byla prezentována před padesáti lety v roce 1963. Po těch padesáti letech se nakupilo nové množství nálezů, nové množství poznatků. Jsou zde shromážděny nálezy pocházející nejen z Moravy, ale také ze Slovenska, z Čech a dokonce i z Polska a Rakouska,“ doplňuje Pavel Kouřil.

Dědictví, jehož bychom si měli vážit

Více než 1 200 exponátů dokazuje, že mojmírovská říše skutečně byla raným státním celkem s vyspělou společností. Z těchto základů pak čerpal celý středoevropský prostor. Aktuální poznatky například nasvědčují tomu, že na Velké Moravě fungoval pokročilý státní a donucovací aparát, měla také etablovanou církevní organizaci.

Asi 95 procent exponátů tvoří originály, mnohé z nich veřejnost spatří poprvé. K vzácnostem patří kolekce z kolínského knížecího hrobu, honosné šperky takzvané sadské princezny, výbava kněžny ze Želének a poklad byzantského kupce nalezený nedaleko Zvolena. „Výstava dokumentuje rozhled a um našich předků, to je dědictví, jehož bychom si měli vážit a které bychom měli dále rozvíjet,“ podotýká Kouřil.

Ve výstavních síních jsou názorné rekonstrukce několika pohřbů nebo modely staveb. Jednu místnost tvůrci výstavy vyčlenili pro kreativní dílnu s dotykovými obrazovkami, pískovištěm s archeologickými nálezy a dalšími exponáty, jež ocení zvláště děti. Návštěvníky si také mohou vyrazit vlastní velkomoravskou minci.

Brněnské uvedení výstavy (stránky zde) potrvá do února 2015. Od dubna příštího roku si zájemci velkomoravské památky prohlédnou v Císařské konírně Pražského hradu, od srpna pak ve Slovenském národním muzeu na Bratislavském hradě.