Vodohospodáři uvolní na Odře cestu lososům

Ostrava - Povodí Odry uvolňuje na Odře pod ostravským Landekem cestu pro lososy a jiné ryby. Obnoví desítky let zaslepené rameno Odry a to propojí s řekou rybím přechodem. Tím budou moci migrující ryby proti proudu obeplouvat velký jez, kterým proplout nedokážou. Ostrov, který tam vznikne, by měl v budoucnu sloužit třeba rybářům. Stavba bude stát 32 milionů.

Vodohospodáři napravují to, co zapříčinili jejich předchůdci před padesáti lety. Tehdy řeku narovnali a rameno zaslepili. V novém korytě pak postavili vysoký jez, kterým přerušili staré migrační trasy ryb.

„Je to překážka, kterou neprojdou žádné ryby. A protože je to první překážka na Odře v České republice, je důležité ji uvolnit,“ vysvětloval Petr Birklen z ostravské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny. Dodal, že cílovým druhem, který by měl rybí přechod využívat, je losos obecný. „Obepluje překážku a bude si migrovat dále na svoje trdliště,“ věří Birklen.

Dělníci napojí původní koryto na současný tok řeky Odry, na obou koncích starého ramene proto musí prokopat i novou protipovodňovou hráz. „Odstavené rameno propojíme s řekou Odrou pomocí dvou balvanitých rybích přechodů. Tím dojde ke vzniku nového ostrova. V případě povodně bude možné v rybích přechodech použít mobilní hrazení,“ popisoval stavbu investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Ostrov, který vznikne mezi starým a novým korytem chce v budoucnu využívat vedení nedalekého hornického muzea. „Uvažujeme, že by se tam mohli návštěvníci věnovat rybolovu,“ řekl vedoucí muzea Lumír Plac.

Vodohospodáři a ochránci přírody mají v plánu postupně uvolnit lososům, parmám, ostroretkám a dalším rybám všechny překážky na Odře, Ostravici i Moravici. Plánují, že velké řeky v Moravskoslezském kraji by mohly být průchodné zhruba za 15 let.

Video Vodohospodáři staví na Odře přechod pro ryby
video

Vodohospodáři staví na Odře přechod pro ryby

Vodohospodáři staví na Odře přechod pro ryby

Starým ramenem Odry znovu poteče voda