Plzeňští archeologové objevili středověkou studnu přímo pod okny své katedry

Plzeňští archeologové objevili středověkou sedmnáctimetrovou studnu přímo pod okny své katedry, na dvoře fakulty v Sedláčkově ulici v centru města. Byla zřejmě vyhloubena v době založení Plzně, tedy koncem 13. století a v té době patřila k nejhlubším ve městě. Kromě ní průzkum odhalil část středověkého domu a tisíce předmětů dokládajících vývoj měšťanských domácností v centru Plzně od 16. do 20. století. 

Studnu objevili archeologové pod okny katedry
Zdroj: ČTK Autor: Miroslav Chaloupka

 „Nález historické studny v plzeňské památkové rezervaci je významným zdrojem poznání každodenních dějin města. Unikátní kolekce nálezů vypovídá o životě Plzeňanů především v období 16. až 20. století,“ řekla vedoucí výzkumu Lenka Starková z katedry archeologie filozofické fakulty Západočeské univerzity (ZČU). 

První etapa terénního odkryvu se uskutečnila loni v létě, kdy byla objevena část středověkého domu a rozsáhlá kolekce keramických fragmentů ze šestnáctého až osmnáctého století, která byla ve studni jako odpadní výplň. Na ní navázala letos v červnu etapa zaměřená na detailní výzkum kruhového zapuštěného objektu. Hlubinný archeologický výzkum, vyvolaný havarijní stavem, určil, že jde o středověkou studnu vyhloubenou pravděpodobně v době založení Plzně, koncem třináctého století.

Archeologové označují soubor nálezů jako mimořádně bohatý
Zdroj: ČTK
Autor: Miroslav Chaloupka

Praxe přímo na dvoře

„Výzkum se odehrává přímo pod okny katedry a nabízí tak studentům výuku archeologických terénních metod přímo v areálu univerzity,“ uvedla Starková. Výkopové práce skončily v předposledním červencovém týdnu, ale nyní se nalezené předměty omývají, třídí a rozřazují. Ze spodní části studny byla vyzvednuta rozsáhlá a unikátně dochovaná kolekce artefaktů z období 16. až 20. století, a to nejrůznější nádobí, broušené sklo a fragmenty skleněných figurek.

„V některých případech jde zřejmě o importy, jejich původ ještě ověříme,“ dodala Starková. Historická studna se znovu postupně zaplavuje vodou a výhledově by měla být zachována pro veřejnost.

Ve specifickém prostředí bez přístupu vzduchu se dochovaly i hojné pozůstatky organických materiálů včetně dvou vrtaných dřevěných trubek svislého čerpacího potrubí, které budou vyzvednuty a instalovány jako exponáty na prohlídkové trase historického podzemí. Veřejnost se tak bude moci seznámit s doklady o čerpání a rozvodu vody v novověku.

„Výzkum, první pod okny naší katedry, odhalil mimořádně bohaté soubory artefaktů, které umožňují detailně a souvisle nahlédnout do domácnosti plzeňských měšťanů od počátku novověku do doby národního obrození a průmyslové revoluce, tedy období, kterým se archeologové obvykle nevěnují, což dobře zapadá do jedné ze specializací naší katedry na archeologii novověku a modernity,“ uvedl vedoucí katedry archeologie Pavel Vařeka. Kolekce nálezů mohou lidé vidět v září na akci Plzeňské dvorky a na podzim v Západočeském muzeu.

V okolí fakulty byly skryty tisíce předmětů
Zdroj: ČTK
Autor: Miroslav Chaloupka