Nový zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami? Příliš málo a příliš pozdě

Poslanci zamítli novou podobu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ani tento neúspěšný vládní návrh však nebyl nijak revoluční. České děti a dospívající patří z hlediska alkoholu k nejohroženějším na světě. To vládní návrh zákona pomíjel.

Zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků dětem a dospívajícím se v Česku soustavně porušuje. Ke zlepšení nepřispěje vágní formulace: „Za přestupek lze uložit pokutu.“ Ještě menší důvěru budí věta: „Právnická a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí…“ Celé to vypadá, jako zadní vrátka pro ty, kteří si z prodeje alkoholu či tabáku zaplatí dobré právníky.

Prodej piva na sportovních utkáních, který návrh povoluje, nepřispěje ke klidu v Praze ani v Ostravě.

Zdroj: ISIFA/SME
Autor: Tomáš Benedikovič

Nelze prosadit ani kontrolovat to, že zdravotníci budou provádět u svých pacientů diagnostiku a krátkou intervenci pro návykovou nemoc. Mnohem užitečnější by bylo zahrnout diagnostiku a krátkou intervenci do sazebníku výkonů. Zdravotním pojišťovnám by se to mnohonásobně vyplatilo.

Odborníci odhadují, že 5 % osob v produktivním věku je závislých na alkoholu. To zhoršuje jejich zdravotní stav a oslabuje konkurenceschopnost ekonomiky.

Alkoholické nápoje jsou často levnější než nealkoholické

Největší rozruch vzbudil zákaz kouření „ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích zařízení“. Nechápu proč. Uvedený zákaz je běžný v zemích s dlouhou demokratickou tradicí. Zavedení zákazu tam vedlo k rychlému poklesu úmrtnosti na srdeční onemocnění zejména u nekuřáků.

Nezdá se, že by to česká politická reprezentace myslela s prevencí škod působených tabákem a alkoholem vážně. Alkohol v nápojích je zdaněn velmi něžně a alkoholické nápoje jsou často levnější než nealkoholické. Nechci spekulovat o důvodech. Místo toho zde nabídnu dvě zdánlivě nesouvisející informace:

1. Poslanci rozpočtového výboru se dali v květu 2016 hostit svazem pivovarníků v jednom brněnském pivovaru.

2. Kolega Dr. Csémy vypočítal, že asi 50 tisíc českých dospívajících pije alkohol způsobem, který poškozuje jejich vyvíjející se mozek.

Karel Nešpor
Profil

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí. V roce 1976 ukončil studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, v roce 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. V roce 1992 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.).