Bludné balvany svůj boj nevzdají...

Český klub skeptiků Sisyfos na jaře opět přikuloval Bludné balvany za matení české veřejnosti a blátivé myšlení. Letos se vybíralo z více než sto dvaceti navržených laureátů. Samotné udělování probíhá tradičně v antickém pojednání, astrofyzik Jiří Grygar vystupuje jako vyslanec Sisyfa, přítomny jsou tři Gracie a Harpyje. Důležité ale je, že laudatiím je věnována pozornost, péče a čas, Byť humorná, jsou sepsána na odborné úrovni. Text je komitétem Bludných balvanů připomínkován, upravován a krácen, takže jde víceméně o kolektivní autorství. Balvany jsou bronzové, stříbrné a zlaté a udělují se jednotlivcům a „družstvům“. Zde je malý přehled „oceněných“ a několik ukázek.

Zdroj: Věra Nosková Autor: Věra Nosková

Kategorie jednotlivců
Zlatý Bludný balvan získal prof. Ing. Jiří Militký, Csc. za vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a za desinformace o jeho působení na zdraví. Stříbrný si odnesl Dalibor Kuběna za zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům. Bronzový Bludný balvan obdržela Mgr. Alžběta Šorfová za trpělivou přípravu veřejnosti na duchovně energetickou transformaci.

Ukázka z laudatia Dalibora Kuběny
Terapeutický přístroj s názvem Delta-laser nepatří k těm nejsofistikovanějším na trhu, ale o to má mít větší léčebný potenciál. Na český trh ho již několik let dodává firma pana Kuběny. Přístroj připomíná sprchovou koncovku, ale nestříká z ní voda, nýbrž několik léčivých energií. Jejich zdrojem je devět LED diod barevných, jedna infračervená laserová a čtyři miniaturní budiče ultrazvuku. Přiložený manuál o 340 stranách obsahuje kromě odrazování od lékařské péče s podpásovkou o zkorumpovaných lékařích, také vlastní léčebné postupy přibližně pro 200 nemocí. Kvalitu výroby zajišťuje Čínská lidová republika. Šarlatánský výrobek doprovázejí pohádky o mechanizmu působení. Ve firmě je jejich největším vypravěčem ruský klimatolog Dr. Arzhan Surazakov. Při pohledu na přístroj a poslechu blátivých tvrzení asi můžeme těžko očekávat, že by nějaké renomované pracoviště zahájilo klinickou studii. Účinnost je dokládána příběhy vyléčených pacientů ve stylu „jedna paní povídala“ a fotografiemi „celebrit“, které terapii absolvovaly.
Prodává se i sada výměnných nástavců, též pro zasouvání do tělních otvorů, určených například pro léčbu hemoroidů, případně paradentózy. Postup u rakoviny je jednoduchý. Nastaví se požadovaný kmitočet blikání a čas jedné dávky. V případě závažné choroby se může objevit recidiva, symptomy nemoci se projeví ještě silněji než před léčením. „Tento stav je ale jen přechodný a nedoporučujeme terapii přerušovat,“ píše se v manuálu. Staňte se na lékařích nezávislí, radí pan Kuběna. V základní verzi s jedním nástavcem je tento objev holistické medicíny za 36 000 Kč, celý komplet pro profesionály za 200 000 Kč.
Dobrá zpráva na závěr: pan Kuběna si při uvádění Delta-laseru na trh přál, aby ho měly na Vánoce všechny rodiny pod stromečkem. Později si posteskl, že se mu sen neplní.

Astrofyzik Jiří Grygar
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Krumphanzl

Kategorie družstva
Zlatý Bludný balvan získala Mgr. Kateřina Konrádová a spol. za propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky. Stříbrný Bludný balvan patří Akademickému duu Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století. Bronzový Bludný balvan obdržel Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny.

Ukázka z laudatia Kateřiny Konrádové a spol.
Nač složitě vyšetřovat pacienty? Vždyť se stačí mrknout z oka do oka a hned se zjistí, co dotyčnému schází, jakou nemoc má a jak ji případně léčit. To snadno dokáží přední čeští irisdiagnostici (iridologové) Kateřina Konrádová, Petr Konrád, PaedDr. Ivana Lissniková a Marie Almásyová.
Ivana Lissniková došla k tomu, že: „Můžeme dělit tři základní barvy duhovek (někteří iridologové uznávají pouze dvě): modrá – hnědá – šedá (smíchaná), ostatní barevné varianty bývají od nich odvozeny. Dá se říci, že podle barvy lze předurčit predispozice organismu. Modroocí mají náklonnost k onemocnění dýchacích orgánů, poruchám přeměny kyseliny močové, k revmatickým a alergickým onemocněním, k onemocnění ledvin a srdce. Hnědoocí mají větší sklon k onemocnění trávicích orgánů, mívají žaludeční a duodenální vředy, zácpy, nadýmání, záněty žlučníku, apendixu, oslabení nervového systému (neurastenie, hysterie) a šedoocí jsou náchylní k onemocnění kůže, revmatismu, katarům sliznic a mají problémy podobné modrookým lidem.“

V klinických studiích vždy irisdiagnostici selhali a nerozpoznali ani jednoznačně definované choroby. Irisdiagnostika nicméně prý například odhalí, když si šestileté dítě vsugeruje, že má cukrovku. Přitom, navzdory správné lékařské diagnóze, má jen „cukr v hlavě“. A protože podle irisdiagnostiky se dá „cukr v hlavě“ léčit vysazením inzulinu… Takovou radu dali matce dva irisdiagnostici. Podle soudního znalce chlapec umíral v těžkých bolestech. Kupodivu mu nikdo do úmrtního oznámení nenapsal, že skonal na „cukr v hlavě“. Zatímco matka dítěte u soudu vyfasovala patnáct let, dotyční irisdiagnostici léčí dál.

Bludné balvany Českého klubu skeptiků
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Krumphanzl

Ukázka z laudatia Akademického dua
Co je to exopolitika jsme se naštěstí dozvěděli díky iniciativě Katedry politologie vedené prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc., která zadala v červnu 2013 studentu politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Bc. Ladislavu Zelinkovi téma diplomové práce: „Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století“ a ustanovila vedoucím práce doc. PhDr. Vladimíra Proroka, CSc. Ladislav Zelinka odevzdal diplomovou práci ve shodě se zadáním na jaře 2014 a před obhajobou ji oponoval Ing. Aleš Lisa, Ph.D. Jelikož písemné posudky vedoucího práce i oponenta byly kladné, proběhla obhajoba práce v červnu 2014 hladce a Ladislav Zelinka dosáhl akademického titulu Ing.
Exopolitika tvrdí, že vesmír obsahuje vysoce organizovanou interplanetární, intergalaktickou a mnohorozměrnou kosmickou inteligentní společnost, od níž je lidstvo izolováno v záměrné karanténě. Ta by měla v blízké budoucnosti skončit, jak o tom svědčí četné příznaky brzkého začlenění lidstva do Vesmírné společnosti díky již navázaným kontaktům s mimozemšťany. Z této domněnky pak vycházejí jednotlivá tvrzení a úvahy v Zelinkově diplomové práci.
Pro akreditaci tak perspektivního oboru, jehož obsahem nic není, by měla už kvalifikované minimálně tříčlenné personální obsazení (dva vědečtí pracovníci a chvalitebný postdoc). Pro povzbuzení v tomto úsilí udělujeme stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev akademickému duu ve složení: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc., Ing. Aleš Lisa, Ph.D.

Všechna laudatia jsou v původní nekrácené verzi na stránkách Českého klubu skeptiků. Co říci na závěr? Snad jen citovat Alberta Einsteina:
„Dvě věci jsou ve světě nekonečné, vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.“