Jak komunikovat na Sicílii

Jak důležitý je pro lidi kontakt, jsem si v plné síle uvědomila na ostrově Sicílie. Pokud chodíte po vyšlapaných turistických chodnících a trochu z lenosti, trošku z povýšenosti přehlížíte místní obyvatelstvo, mohou se vám Sicilané zdát nepřístupní, uzavření, nedůvěřiví. Ovšem stačí jen pozdravit a hned se jim po tváři rozlije příjemný úsměv a zahrnou vás otázkami, kterým vůbec nerozumíte, neboť sicilština není italština, italštině není dokonce ani moc podobná. Dojem nepřístupnosti vyvolává především jejich přísný a podmračený výraz a upřený pohled, kterým si vás prohlížejí od hlavy k patě. Ve skutečnosti se tak tváří proto, že nevědí, co mohou očekávat oni od vás. Ten přímý pohled má na svědomí jejich nezastíraná zvědavost - zatímco vy svůj pohled naučeně odvracíte od neznámého, oni si vás nepokrytě prohlížejí od hlavy k patě. Zkuste se pousmát, kývnout hlavou a budete svědky neuvěřitelné proměny.

Když navážete kontakt - a je úplně jedno, zda slovy nebo mimikou, tancem nebo zpěvem - zjistíte, že jsou Sicilané přátelští, zvědaví, vděční za každé vyrušení ze stereotypu a velmi náchylní k pomoci, což se někdy může projevit i kontraproduktivně. Například zeptáte-li se na cestu (k dotazům doporučuji vybírat mladší ročníky, starší vesměs mluví nesrozumitelným sicilským dialektem), dozvíte se velmi zajímavé příběhy, kudy byste jet neměli, co všechno minete a také kam byste měli odbočit, neboť je to tam moc hezké. „A odkud vlastně jste… aha… Republica Ceca… Pavel Nedved“ (to pokud je dotazující muž) a někde v té směsici bude možná i zakódován váš cíl.

Ovšem pokud nespěcháte, je vysvětlování samo o sobě úžasným divadlem. Gesta a mimika jsou vskutku okouzlující. Nejběžnější gesto, kterým hovořící svá slova podtrhuje a dodává jim na důležitosti, je sepnutí rukou před tělem, jako když se modlíte, ale dotýkají se jen špičky prstů, dlaně jsou od sebe, a takto sepnutýma rukama komíhají nahoru a dolu v rytmu slov. Zapíchne-li někdo špičku ukazováčku do středu tváře (svojí, pochopitelně) a zatočí s ním nahoru dolů, říká vám, že je to opravdu, ale opravdu dobré. Palec na špičce nosu a otevřená dlaň (u nás takhle děláme dlouhý nos), kdy se ruka točí doleva, doprava znamená, že tady někdo lže.

Jednou jsme se dostali do poměrně dlouhého hovoru s mužem, který hovořil pouze sicilsky, a tak jsme skoro nic nerozuměli, ale z jeho sekání dlaní pod pas jsme rychle pochopili, že se ti, o nichž mluví, k němu nezachovali dobře. Přejetí hřbetem dlaně a prstů od krku po bradu je také velmi výmluvné gesto, naznačující evidentní negaci. Pověstné gesto paroháče jsem v praxi neviděla, snad také proto, že gesta jsou tady někdy i více než slova a nechceteli přijít k úrazu, hanlivá gesta nepoužívejte ani z legrace.

Zkušení cestovatelé již vědí, že je před cestou dobré se naučit pár slov či vět v příslušném jazyce. Pro cesty na Sicilii doporučuji osvojit si slovíčko caldo - teplo, horko. Jestliže se naskytne příležitost ke komunikaci a vy po pozdravu vzdychtene „caldo, caldo“, máte o úspěch postaráno. Přátelský dialog je navázán a vy se chvíli můžete cítit jako mezi starými známými.

Budete-li ovšem někdy potřebovat nějakou pomoc, pozor na slovíčko domani. Ačkoli se do češtiny překládá jako zítra, v podstatě znamená někdy. Nedisponujete-li neomezeným časem, trvejte na konkrétnějším termínu včetně určení hodiny, ale ani pak není jisté, že takto určený časový limit bude dodržen. Sicilané jsou přátelští, a pokud jste komunikativní, vždy vám nabídnou své služby a pomoc, ale domani, domani.

Obecně ovšem platí, pro cesty dolů na italský jih je nezbytné vybavit se dobrou náladou, kterou budete avizovat stálým úsměvem, znalostí několika základních slovíček (buon giorno - dobrý den/od rána do poledne/, buona sera - dobrý večer/po poledni do večera, caldo - teplo, piano, piano - pomalu, pomalu) a obrnit se trpělivostí, protože tady jde ten čas úplně jinak.

V žádném případě
V žádném případě
Více fotek
  • V žádném případě autor: ČT24, zdroj: Řeč gest na Sicílii http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/271/27095.jpg
  • Ab-so-lut-ní ne-ga-ce zdroj: Řeč gest na Sicílii http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/271/27092.jpg
  • Ta věc je velmi dobrá autor: ČT24, zdroj: Řeč gest na Sicílii http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/271/27085.jpg