Matika není etika

Nemám rád mediální kampaně směrované k jedinému tématu, i když nemohu popřít, že se do nich zpravidla svou troškou do mlýna také zapojím. Letošní kulaté osmičky jsou v tomto smyslu pro čtenáře, diváky a posluchače někdy až pravým prokletím, i když publicisté a historici je mohou považovat za pravé požehnání.

Aby toho nebylo málo, vsunula se mezi srpnovou osmičku sovětskookupační a zářijovou osmičku mnichovskou i obligátní každoroční kampaň k začátku školního roku. Od rána do noci se o tom mluvilo v rádiu i v televizi a noviny toho byly plné nejen 1. září, ale i den následující, kdy se s mírnou nevraživostí komentovaly některé trochu mentorské věty z projevů prezidenta republiky a ministra školství k žákům a učitelům.

Osobně jsem považoval za zajímavější některé výroky, které jsem 1. září slyšel na různých rozhlasových vlnách, třeba když jedna prvňačka odpověděla na reportérovu otázku, co očekává od školy, slovem „nic“. Nebo když jeden chlapec dotázán na to, jak strávil letošní prázdniny, odpověděl „nevím“. Je nutno připustit možnost, že takový zcela bezvýrazný až negativistický postoj si tyto děti ponechají i v dospělém věku a že s nimi pak může být dost těžké pořízení v jejich přístupu k práci, myšlení a koneckonců i k demokratickému způsobu politického života.

Pak řekli zajímavé věci i někteří úctyhodní dospělí a musím říci, že jejich poněkud netradiční výroky jsou mi sympatičtější než obvyklé, příliš sofistikované názory typických školometů. Tak například Zdeněk Svěrák, který byl také kdysi učitelem, bez pomyslného rozhlasového uzardění přiznal, že v životě nepotřeboval vyřešit žádnou rovnici, byť i jen o jedné neznámé, o dvou ani nemluvě. Člověk až žasne nad představou, co by byl Svěrák mohl vymyslet za sedm desetiletí svého věku - kromě vědeckého průzkumu života a díla českého národního génia Járy Cimrmana, kdyby se byl matematice více věnoval, když podle tolika expertů teprve matematika vede lidi ke správnému myšlení.

Podobně taková učená dogmata nabourával onoho dne jihlavský dětský psychiatr Max Kašparů, který řekl, že to nejpodstatnější, co člověk potřebuje skutečně každý den, je obsaženo už v osnovách první třídy základní školy, zatímco logaritmy či goniometrické funkce potřebují pouze určití specialisté. Zde ovšem nutno připomenout banální věc, že mezi to úplně základní učivo první třídy patří i počítání - nejčastěji jen ve dvou početních úkonech sečítání a odčítání, někdy dokonce i ve čtyřech, když je třeba počítat procenta. To všechno se dnes ovšem dá pořídit nikoliv pomocí hlavy, ale počítačky, což naopak pružnost myšlení spíše oslabuje. Tomuto předmětu se za mých školních let říkalo počty, cizím slovem aritmetika, což se dost chybně ztotožňuje s matematikou rovnic, derivací či integrálů, která je teprve oním postrachem, kvůli němuž leckdo prchá na takové školy, kde se už tento obávaný předmět nevyskytuje.

Ony nejzákladnější počty ovšem patří mezi znalosti stejně důležité jako by mělo být psaní a čtení nedeformované jazykem esemesek. A jelikož se pomocí obyčejných číslic počítají hlavně peníze, za něž lze nakoupit nejen životní potřeby, ale - jak často slýcháme - i politiky a lidi vůbec, pak pro někoho může být nepsaným zákonem známá poučka pana prezidenta, že peníze jsou vždy až na prvním místě, což se samozřejmě vztahuje i na jejich počítání.

Jenže samy děti prý cítí, jak to tvrdí jakýsi mezinárodní průzkum, že právě tímhle příliš hamižným používáním počtů se čehosi důležitého školství nedostává a děti volají po vyrovnání tohoto počtářského způsobu života zavedením určitého zatím zanedbaného předmětu, který by se mohl nazývat etika. To slovo se jen nepatrně liší od hovorového označení obávané matematiky a bylo by úžasné, kdyby takový předmět razantně, ale bez vzbuzování obav vstoupil do našich škol na úrovni, která by se odlišovala od dosavadního mentorování a vedla děti k něčemu nejen potřebnému, ale také ušlechtilému, co v naší společnosti stále ještě, a dokonce stále více chybí.

První den v lavici lízátka výjimečně povolena.
První den v lavici lízátka výjimečně povolena.
Více fotek
  • První den v lavici lízátka výjimečně povolena. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/389/38857.jpg
  • Matematické tabulky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/101/10028.jpg
  • Školáci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/190/18964.jpg