Až štědrost nebude možná…

K Vánocům patří radost, pokoj, ale i štědrost, jak to ostatně zaznívá i z označení pro nás toho nejdůležitějšího vánočního vrcholu - Štědrého dne. A koledníci v lidových popěvcích nejrůznějšími způsoby vyjadřovali a vyjadřují, že se sluší alespoň v tento čas otevřít pohostinně svůj dům a štědře obdarovat ty, kteří na tom nejsou zrovna nejlépe.

Není sporu o tom, že za suchými čísly, která dokládají celosvětovou hospodářskou recesi, se skrývají zcela konkrétní lidské osudy, na něž již důsledky této krize v nějaké míře dolehly. Někteří investoři přišli o pořádné hromady milionů, nicméně existenčně je to nepoznamenalo. Řada - a nejen drobnějších - podniků těžce zápasí o přežití, některé se již položily. Vždy s bolestivými důsledky pro zaměstnance, kteří dostali výpověď. A není třeba se rozepisovat, co to v praxi přináší některým regionům a odvětvím, a především celým rodinám, které kvůli tomu namnoze přišly o všechen výdělek.

Při sledování, jak se i představitelé nejvyspělejších států snaží léčit bolavou ekonomiku, si často vzpomenu na okřídlenou větu svého již dávno zesnulého přítele, který již tehdy s oblibou komentoval paradoxnost doby a její nečitelnost slovy: „Svět je naruby! Židi válčí a Němci obchodují!“ Jsem přesvědčen, že tato doba by mu poskytla nejeden hezký příklad, o který by mohl své úsloví rozšířit. Např.: „A státy pumpují peníze do bank“. Nechci vůbec zlehčovat snahu odvrátit ty nejzávažnější projevy hospodářské krize a snahu ochránit jakous takous sociální úroveň nespočetných lidí, kteří se ocitají v opravdu životně velice složité situaci.

Štědrý rok?

Je skutečně překvapující, kolik se již za uplynulý necelý rok vložilo především v USA, ale i v mnohých zemích EU, na účet jednotlivých bank, podniků a finančních institucí ve snaze udržet hospodářské procesy jakž takž v chodu. Jsou to nepředstavitelné částky, při čemž již na konci října vydal v Helsinkách Světový luterský svaz své pastorální poselství ke globální finanční krizi.

Poukazuje v něm na skutečnost, že současná krize je „katastrofálním„ důsledkem neudržitelných ekonomických, sociálních a environmentálních procesů. A s povzdechem dodává: “S bolestí pozorujeme, jak rychle bylo možné v této době krize zmobilizovat obrovské finanční zdroje na pomoc peněžním trhům a institucím, zatímco v daleko lepších ekonomických časech nebylo možné najít zlomek těchto zdrojů na eliminaci extrémní chudoby ve světě."

I když převelice štědré rozdávané finanční balíčky jsou něco mimořádného a jen sotva pochopitelného, co naopak je velice snadno k pochopení je fakt, že tyto prostředky budou zase někde chybět. A je nasnadě, že především na charitativní a podpůrné projekty ve třetím světě, kde nebylo ani do vypuknutí finanční krize peněz nazbyt.

Zlu brány otevřeny

Shodou okolností také na podzim 2008 vyšla kniha „Kapitál“ od Marxe - tentokrát ovšem nikoliv Karla, nýbrž Reinharda, který je římskokatolickým arcibiskupem. Ten se ve svém díle také zaobírá ekonomickými tématy. V novinovém rozhovoru pro „Der Spiegel“ uvedl ještě předtím, než jeho kniha vyšla, že „Kapitalismus bez etického a zákonného rámce je nehumánní… už před lety jsem věřil, že bezuzdná spekulace je hříchem“. Nepohybujeme se však jen v nějakých nábožensko-etických, teoretických kategoriích, které by byly odtrženy od reality života. Hřích má zcela konkrétní důsledky. Narušuje řád a otevírá dveře zlu. I v ekonomické oblasti.

Byla by úžasná věc, kdybychom znali, jak z této složité situace vyváznout co nejhladčeji a s minimálními důsledky. Jak spolehlivé jsou odhady, které prorokují nadějnější výhledy v horizontu dvou až pěti let, to se teprve uvidí. V každém případě je zřetelné, že se finanční rezervy prudce vyčerpávají (to např. Lutherský svaz nemohl v říjnu ani tušit, co se za masivní podporu nalije např. do americké velké automobilové trojky!), a že se blíží doba, kdy už taková štědrost nebude možná ani při největší potřebě, ani při největší snaze.

A nebude-li příští rok štědrý, nechť je alespoň šťastný a veselý.

Finanční krize
Finanční krize
Více fotek
  • Finanční krize autor: Markéta Sandanusová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/485/48413.jpg
  • Dolarové bankovky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/255/25431.jpg
  • Krize na finančních trzích autor: Michael Probst, zdroj: AP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/460/45919.jpg