Vraťte se, ale jiní…

Není to zase až tak dlouho, co odstoupivšího Martina Bursíka naléhavě žádali jeho příznivci výzvou: „Martine, vrať se!“ - aby jmenovaný přehodnotil své rozhodnutí, opět vstoupil na své bývalé místo a znovu se ujal funkce, kterou zastával. Obsah zmíněného dokumentu není obecně známý, nicméně sám jeho titul je dostatečně výmluvný. Možná opravdu není v současné Straně zelených osobnost s takovými zkušenostmi z exekutivy, ani nikdo další, kdo by lépe prosazoval zelený program. Nicméně jsem v uplynulé době nabyl dojmu, že Martin Bursík byl šetrnější k životnímu prostředí než ke spolustraníkům, kteří s ním nedrží stejnou linii; že má jasněji o trvale udržitelném rozvoji naší planety než o tom, jak udržet kredit své strany; že má představu o hospodárném nakládání se surovinami, ale neumí udržet hlasy, které tato strana před lety získala.

Nemohl jsem se seznámit s textem apelu na bývalého předsedu Strany zelených, ale jestli v něm nebylo i doporučení, aby se v případě svého comebacku vyvaroval znevažování svých druhů – byť se mu jevili jako málo loajální, a aby je neoznačoval hanlivými tituly a více dbal na úroveň své politiky, pak je něco špatně.

Přemýšlím o těchto věcech v souvislosti, že na konci srpna byly odevzdány kandidátní listiny krajům těmi, kteří usilují o vstup do Poslanecké sněmovny v nastávajících volbách. V současné době nemohu asi psát v říjnových, jak bylo původně ohlášeno, možná listopadových, patrně přece jen na každý pád předčasných. Kdo si tím může být jist?! Ovšem těch kandidátních přihlášek není až tak málo! Dvaadvacet stran, či spíše uskupení, se zdá být dost širokou nabídkou a šancí na podstatnější obměnu trochu omšelé tváře naší politické scény. Přesto odhaduji, že opět budeme v převážné většině vídat ty, které už ze stejné scény známe z předešlých tragikomických kusů a vystoupení. Pravda, někteří tentokrát vystoupí na jeviště v jiném kostýmu. Někteří se pokusí nastavovat svou tvář světlům ramp v trochu odlišném úhlu. Možná dojde proti minulému dějství k drobné změně v tom, kolik účinkujících bude stát napravo, kolik jich bude nalevo. Vizuálně se to může jevit jako nepatrná obměna, může však způsobit velmi vážný obrat v následujícím vývoji děje a v podobě jeho finále.

Za opravdové neštěstí (kterého však, žel, jest třeba se obávati) bych považoval, kdyby ti všichni znovuzvolení chápali tuto skutečnost za potvrzení, že s nimi voliči bezvýhradně souhlasí, že se jim líbí, jak si počínají pracovně i soukromě, že slepě věří všem jejich slovům a slibům, že snad už v posledu část národa bez nich ani nemůže být… Ne, tak to vůbec není. Možná většina z nás nemá odvahu vsadit na ty malé strany a celkem neznámé osobnosti. Možná ony nenabízejí to, co by šíře oslovilo. Možná jsme příliš ovlivněni tím, co nám servírují média.

Soukromě si prognostikuji, že více jak polovina osazenstva bývalé Poslanecké sněmovny PČR se do ní tak či onak vrátí. A těm bych rád adresoval svou osobní výzvu, kterou by snad podpořili i jiní zdejší voliči. Ta výzva je jakousi variantou na výše zmiňovanou „Martine, vrať se!“ Ale je určena všem, kteří se budou vracet, ať se nám to bude líbit či nebude. „Martinové i marťani, vy ostřílení bojovníci letitých politických šarvátek – když už se budete vracet, vraťte se jiní! Nelíbí se nám totiž vaše výstupy oficiální i ty, které byste raději také nezveřejňovali. Často jsou totiž hodny jen pouťových frašek, které nás nenaplní radostí a klidem. Neobdivujeme, jaký styl života jste si osvojili. S nelibostí posloucháme vaše nabubřelé řeči. Nevidíme svět, společnost a budoucnost tak černo-bíle jako vy. Pardon: modro-oranžově… Ani ne jen zeleně. Nevidíme jej ani rudotřešničkově. Buďte si vědomi, že obdržené hlasy jsou určeny programům a orientaci seskupení, které reprezentujete, ale nejsou potvrzením, že jste to dělali dobře. Ani povzbuzením, abyste pokračovali i nadále stejným stylem, který jste nám již v uplynulých volebních obdobích (i těch zkrácených) předvedli k našemu trpkému zklamání. I když i vinou hospodářských nesnází řada lidí slyší na extremistickou notu, přece ještě věříme, že politika se dá dělat jinak – slušně, poctivě, zodpovědně. A nepodbízet se voličům jen v čase těsně před volbami, ale vykonávat svůj mandát řádně po celou dobu jeho trvání.“

Volební urna
Volební urna