Mluvit o Bohu se může a má

Tak zase máme jednu náboženskou kauzu, nebo alespoň kauzičku. Jakmile se do církví (náboženství, křesťanů) měsíc nikdo nestrefuje, začnou být přátelé starých pořádků (ateistického režimu) celí nervózní. Proticírkevní blátomety přece nesmí zahálet! K čemu by byla „nezávislá“ či dokonce bulvární média? Cíl lze vždy nalézt, je-li snaha. Hledat je ovšem nutno přepečlivě, přímo hnidopišsky, jelikož křesťané si už dávají pozor, aby jim na hlavě něco nepřistálo. Ale jak se říká: kdo chce psa bít, hůl si najde. A není-li po ruce kauza skutečná, ráda se vytvoří rádoby skutečná. Jako ta s adventisty a Anglicko – českým gymnáziem Amazon.

Ono to soukromé gymnázium není nijak velké. Zabírá jedno patro rohového domu ve Washingtonově ulici v prvním pražském obvodu. Teprve před nedávnem otevřelo další prostory v Rytířské ulici. Bylo založeno v r. 2008, je čtyřleté, zaměřené na cizí jazyky, informatiku a komunikační dovednosti. Od 3. ročníku učí odborné předměty v angličtině. Zaměřuje se také na etiku a estetickou výchovu a na prevenci sociálně patologických jevů. Usiluje o to, aby si studenti vytvořili vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa. Potud stručný přehled zaměření školy, která se sama charakterizuje jako humanitní.

Tedy žádná církevní škola, žádný důvod k nevraživosti křesťanství nepřejících rodičů. A přece se něco našlo: začátkem roku opustila školu dvacítka žáků, jimž se „nelíbilo, že ve vyučování se začalo stále více objevovat náboženství“. Rodiče žáků podle ČT pátrali, kdo za školou stojí, protože jim „začaly být aktivity gymnázia podezřelé“. Zjistili, že ředitelka, zástupkyně i několik učitelů patří k Církvi adventistů sedmého dne. ČT citovala jednu bývalou studentku, podle níž se náboženství „projevovalo i v hodinách angličtiny, občas se v učebnici vyskytly články na téma Bůh“. Skupina rodičů těchto žáků (náhle se ukázalo, že zarytých kritiků školy) si pozoruhodně rychle založila vlastní informační server. „Jediný důvod, proč můj syn opouští školu, je, že se jedná o adventistickou školu a tato skutečnost nám byla utajována,“ praví se tam například. S nelibostí se setkalo, že škola neuspořádala schůzku rodičů podle jejich přání, kritizována byla i výuka plavání a lyžování.

Ředitelka gymnázia Eva Kudrnová popírá, že by se ve škole učilo náboženství: „Bublina kolem náboženství je zástupný, vykonstruovaný problém. Já nevím, proč se třeba nevěřící nemusí zpovídat z toho, že jsou nevěřící. Považuji to za diskriminační.“ Tvrzení, že se v učebnici vyskytovaly články na téma Bůh, se neprokázalo. Odchod studentů podle ředitelky souvisel s jejich chováním a studijními výsledky: „Začalo to několik jednotlivců, kteří měli špatný prospěch, a k těm se přidali někteří další slabší jedinci.“ Ředitelka říká, že celá kauza je důsledkem konkurenčního boje mezi pražskými gymnázii a toho, že rodiče neunesli špatné výsledky svých dětí. „Rodiče nespokojených studentů mi napsali, že pokud se s nimi nesejdu za podmínek, které si nadiktovali, mohla by škola, tak jak dobře začala, také rychle skončit. Nelze se přece nechat vydírat skupinou rodičů,“ stojí si na svém ředitelka. Také rodiče žáků, kteří na škole zůstali, vidí situaci podobně. Rodičovský pár s iniciálami OF a IF uvedl: „Celou akcí jsme byli velmi překvapeni. Nepozorovali jsme, že by gymnázium Amazon bylo pod vlivem jakékoli církve, že by se takový vliv promítal do výuky, nebo že by na studenty byl činěn jakýkoli nátlak, související s církví nebo náboženstvím. Pokud by se v rámci výuky společenskovědních předmětů náboženské motivy objevovaly, neměli bychom vůči tomu žádné námitky, avšak nic takového nám není známo.“

Na celém případu není nebezpečná jen jeho vykonstruovanost, ale především to, že šlo o pokus zastrašit školu a zpochybnit ústavou zaručené právo každého občana svobodně projevovat své náboženství nebo víru, a to „sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně“. Církev adventistů sedmého dne vydala stanovisko, v němž konstatuje, že není zřizovatelem ani podílníkem soukromého gymnázia Amazon. Nemá proto žádné informace o této škole. „Církev není povolána ani oprávněna veřejně komentovat soukromé pracovní záležitosti a názory svých členů, tedy ani adventistů, kteří jsou vlastníky či zaměstnanci různých firem. Co se týká zprávy v České televizi, která informaci přinesla jako první, považujeme ji za hanobící a diskriminující vůči vyznání členů naší církve. Používat termíny jako 'podezřelé' nebo 'kdo za školou stojí' v souvislosti s členstvím některých zaměstnanců školy v církvi adventistů je xenofobní rétorika, která je v rozporu s kodexem veřejnoprávní televize a ústavní Listinou práv a svobod. Věříme, že k tomuto incidentu by nedošlo, kdyby Česká televize zahrnula do přípravy své zprávy i stanovisko církve, o které informuje.“

Česká školní inspekce, která na podnět nespokojených rodičů situaci na gymnáziu Amazon šetřila, nezjistila (a také nezjišťovala), zda někdo na žáky nábožensky působil. Zpráva vydaná v těchto dnech zmiňuje nedostatky v hygienických podmínkách, přijímacím řízení či ve vybavení školy, ale také přiznává, že inspekce „neměla pravomoc prověřit nařčení, že do výuky proniká náboženská výchova. Takovou prověrku totiž zákon neumožňuje“. Je dobře, že to ve zpravodajství ČT24 výslovně zaznělo. Školský zákon neřeší, zda se vyučující smí či nesmí vyjadřovat o Bohu, o Starém a Novém Zákonu, o Kristu, o křesťanství. Základní vědomost o těchto etických základech naší civilizace by ovšem měla patřit ke kulturní výbavě absolventa kterékoli střední školy.

Gymnázium Amazon
Gymnázium Amazon
Více fotek
  • Gymnázium Amazon autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1465/146428.jpg
  • Eva Kudrnová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1465/146452.jpg