Ještě o Slovanské epopeji a našem slovanství

Známé události okolo přemístění Muchovy monumentální Slovanské epopeje do Prahy jen potvrdily názor některých publicistů a kunsthistoriků, že toto dílo z hlediska ryze uměleckého patří spíše na periferii našeho kulturního dědictví než do jeho centra.

Není to vůbec názor nový, vždyť už několik let po dokončení Slovanské epopeje – tedy ve třicátých letech minulého století – si musel Alfons Mucha vyslechnout sžíravou kritiku tohoto svého díla od veršujícího malíře Vlastimila Rady, který té satiře dal zpěvní formu. Našel jsem tu krátkou písničku ve svém archivu a žasl jsem nad její aktuálností:
Žijem v důmění, žeť věru není,
nad pořádné velké umění.
Hektar plátna a samý Slovan,
když je na něm vymalován.

Dnes máme snad jen větší možnost, abychom se právě skrze tento problém zamysleli nad tím, co nás Čechy může opravňovat k hrdosti na naše národní umění a v tom případě také nad tím, co nám ještě dnes říká pojem „slovanství“.

Nejprve tedy k tomu umění. Sám jsem Slovanskou epopej neviděl, nebo snad někdy jednu či dvě její části. Ale už jen letmý pohled na jakékoli plátno o devíti metrech šířky a sedmi metrech výšky by asi ve mně nezanechal valný dojem, tím méně, když zobrazuje jakési postavy, které mají pateticky rozmáchlá gesta a – jak napsal minulý týden šéfredaktor časopisu Reflex Pavel Šafr – „vznášejí se nad svou slovanskou zemí jako oslavná píseň či mohutný chorál letící k nebesům.“ A tady citovaný autor přímo poukazuje na to, že umělecká hodnota tohoto díla není úměrná jeho fyzické mohutnosti ani množství práce, kterou Mucha do něho vložil.

Z tohoto hlediska – při vší úctě k ostatnímu Muchovu dílu – Šafr označuje Slovanskou epopej téměř za slátaninu. V Moravském Krumlově by to mohlo vadit méně než v Praze, protože jde do jisté míry o lokální senzaci, která značně povzbuzuje tamní cestovní ruch a svým způsobem i prospívá ekonomice celého Jihomoravského kraje. Zajisté i proto se na stranu představitelů a obyvatel Moravského Krumlova po jistém zaváhání postavil i poměrně uvážlivý jihomoravský hejtman, sociální demokrat Michal Hašek. Možná by bylo správné, aby k těmto všem hlediskům přihlédl i soud, který teď asi bude muset o věci rozhodnout, a nevycházel pouze z ne příliš jasných aspektů právních, v nichž se určité písemné dokumenty proplétají s vágními ústními podmínkami a dohodami, jejichž právní závaznost se bude dnes jen velmi těžko dokazovat. Někdy více než strohé právo se osvědčí prostý selský rozum.

Stojí ostatně také za úvahu – a zde přicházíme ke druhému bodu této úvahy, zdali fenomén slovanství nezanechal na Moravě přeci jen o něco zřetelnější stopu než v téměř odslovanštěných Čechách. Na původně německý Moravský Krumlov to asi platit moc nebude, ale nutno brát v úvahu, že různí velcí Češi, i když později ze svého rusofilství vystřízlivěli, jako Palacký či Havlíček, přeci jen v jistých dobách byli jeho velkými vyznavači a nebylo náhodou, že pocházeli buď přímo z Moravy, nebo alespoň z českomoravského pomezí – tedy z oblastí blízkých někdejší ryze slovanské Velkomoravské říši. To všechno už se dá po více než tisíciletých historických kotrmelcích jen těžko určovat.

Faktem však je, že ještě před půldruhým stoletím bylo slovanství pro obyvatele území dnešní České republiky důležitým pojmem národní a tehdy ještě jen pomyslné státní existence. Palacký jím zdůvodňoval své neněmectví, když odmítal pozvání na frankfurtský sněm, a dokonce i Masaryk v samých počátcích svého protihabsburského odboje uvažoval o některém ruském knížeti jako o budoucím českém králi.

Ba ještě i Edvard Beneš začátkem druhé světové války se ve své knize Úvahy o slovanství zabýval tímto pojmem jako něčím, co je pro Čechy velmi důležité. Teprve po neblahých zkušenostech s ruským bolševismem se u nás na slovanství zcela zanevřelo a šlo se přitom až do takových krajností, že se u nás zapomíná i na význam nejen ruské, ale i ukrajinské kultury pro náš současný život. Ta je také asi umělecky mnohem hodnotnější než celá ta Slovanská epopej od umělce českého.

Komentář Jiřího Ješe pro Český rozhlas 6

Slovanská epopej
Slovanská epopej
Více fotek
  • Slovanská epopej autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1589/158890.jpg
  • Slovanská epopej autor: Václav Šálek, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1824/182334.jpg
  • Slovanská epopej autor: Václav Šálek, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1824/182336.jpg