Kapitola 9 - Sicilská obydlí a život v nich

Městečka přilepená na skálu, kdy nezřídka je i ta skála využita a zakomponovaná do celku, jsou typická hlavně pro vnitrozemí Sicílie. Ostrov byl odjakživa důležitým strategickým bodem, který postupně obývali různí dobyvatelé (Řekové, Římané, Arabové, Normané, Francouzi a Španělé, až v roce 1860 po úspěšném Garibaldiho tažení byl ostrov s konečnou platností začleněn do sjednocené Itálie). Toto střídání vládců zanechalo nejenom mnoho různorodých a jinde neviděných památek a historických objektů, ale v neposlední řadě se také odrazilo ve způsobu budování měst. Především tedy ze strategických důvodů se města a městečka budovala po kopcích a horách, byl odkud dobrý rozhled po okolí a mohutné skální zdi poskytovaly nejen zdatnou obranu, ale i možnost přechodného příbytku.

Na Sicílii jsou však k vidění i místa, která sloužila k trvalému osídlení skalních prostor, asi nejrozsáhlejší z nich jsou u města Nicosia. Díry ve skalách, zajištěné dřevěným překladem a uvnitř očouzené od ohně, najdete ale po celém ostrově. V těchto ubohých příbytcích se dokonce bydlelo do doby celkem nedávné, a to ještě v 50. i 60. letech minulého století. To však nebylo z důvodu obranyschopnosti, ale jako důsledek bídy.

Pozornému pozorovateli neunikne při procházkách starými městy fakt, že malé kamenné domy mají ke každé místnosti svůj zvláštní vchod a svoje číslo popisné. V každé z nich totiž bydlela jedna celá rodina, nezřídka i s domácími zvířaty, včetně koz, ovcí a oslů. Obyvatelé těchto domů nebyli vlastníky žádné půdy a své domky, hlavně z ekonomických důvodů, lepili na sebe s neuvěřitelnou vynalézavostí pro využití každého volného prostoru. Typické úzké uličky vznikly také především z praktických důvodů.

Domy natěsnané co nejvíce u sebe poskytovaly totiž kýžený stín, neboť slunce prý na Sicílii svítí 365 dnů v roce. Když si tak představíte život lidí v přeplněných místnostech bez oken, pochopíte snadněji italský zvyk přenášet život z těsných prostor ven do ulice a ve stínu, na schodech přede dveřmi vykonávat drobné řemeslné práce či jen tak klábosit. Uličky dodnes výborně slouží i dětem, které využívají všech možných skrýší a zákoutí pro své nekonečné hry. Ovšem obyvatelé těchto chudých příbytků je v poslední době houfně opouštějí a na přístupnějších místech stavějí betonové vily všech možných tvarů. Tendence staré domy opravovat je vskutku minimální, a pokud ano, tak se to činí bez jakéhokoli citu pro starou stavbu, veškeré sítě, včetně odpadních trubek se vedou po fasádě a skoro vždy se kámen schová za béžovou fasádu. Ovšem tu a tam zaslechnete v rozhovoru ne příliš přesvědčivý povzdech, že přes veškerou bídu, byl život v malém rodinném domě přeci jenom dobrý.

2

Většinou z předválečné a poválečné doby také pocházejí kamenné domy o jedné místnosti bez oken. Jsou to tzv. bassi, postavané přes noc, neboť takto postavený a hlavně zastřešený dům byl úřady akceptován (viz Viscontiho film Střecha). Vidět je můžete roztroušené po celé Sicílii. Někdy se k nim dostavělo i další patro nebo vedlejší přístavba. Dnes jsou tyto domy obydleny už jen sporadicky a většinou slouží jako kůlna nebo garáž a nezřídka vedle stojí nová super moderní vila.

Mluvíme-li o domech a stavbách na sicilském venkově, nemůžeme přehlédnout velké kamenné statky – latifundie. Vznikaly jako správní střediska pro příslušný okres hlavně ve středověku. V těchto latifundiích žili správcové a majitelé půdy a jim také odváděli povinné dávky drobní rolníci. Přestože jsou to velké kamenné, pro nás velice zajímavé stavby, malebně zakomponované do přírodní scenérie, mnoho z nich je v současné době opuštěných a pomalu pracují ke svému zániku.


Vrátit se na předchozí kapitolu
Pokračovat na další kapitolu

Marie Schön: Potkala jsem Sicílii
Marie Schön: Potkala jsem Sicílii
Více fotek
 • Marie Schön: Potkala jsem Sicílii autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1836/183523.jpg
 • Ve skále u města Grotte se bydlelo ještě v 60. letech minulého století autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189819.jpg
 • Typická sicilská ulička autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189833.jpg
 • Bassi-palma u domu kdysi znamenala bohatství autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189808.jpg
 • Sicilský dům autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189822.jpg
 • Dům ve městě Sciacca autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189815.jpg
 • Ze skalního obýváku je nádherný výhled autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189821.jpg
 • Adrano-historie s novodobou výstavbou a Etna na dohled autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189805.jpg
 • Latifundie autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189816.jpg
 • Latifundie autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189820.jpg
 • Latifundie autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189813.jpg
 • Městečko Suttera tvoří se skálou jeden celek autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1899/189818.jpg