Čeština před kamerou (107)

Je naším zvykem, myslím teď České televize, že odpovídáme na dopisy diváků. A reagujeme i na ohlasy, které přicházejí elektronicky. Ono většinou platí, že lidi do televize píšou, když chtějí řešit svůj problém a v jeho medializaci pak vidí jeden ze způsobů, jak se domoct práva. A nebo, když si chtějí stěžovat na to, co děláme špatně, co se jim nelíbí. Někdy je ale velmi obtížné na velmi konkrétní dopis diváka reagovat. Posuďte sami.

A diváci píšou

Následující řádky obsahují doslovnou kopii jednoho z dopisů. Jeho pisatel, vysokoškolák z Vyškovska, ho napsal na stroji, vložil do obálky a zaslal generálnímu řediteli a oslovil v něm i Radu ČT. Z dopisu byla odstraněna podstatná část nacionálií.

Jak reagovat na dopis, který projde podatelnou a v němž nám divák vytýká nesprávné skloňování českého jazyka? Skloňovat češtinu nelze, předpokládám, že divák myslí skloňování substantiv, zejména pak těch spadajících k podtypu houslista (policista, hokejista atp.). Současné kodifikační příručky – a to už nejmíň od roku 1987 – potvrzují vedle tvarů na –isté i podoby –isti, a to zejména v mluveném projevu, zpravodajský jazyk nevyjímaje. A je tedy naprosto v souladu s platnou kodifikací užívat např. policisté/policisti. Naprosto negativně se pak musím vymezit proti tvrzení, že zpravodajství ČT užívá jen podoby na –isti. Moderátoři i redaktoři ČT užívají tvary oboje. A to i proto, abychom divákům ukázali, že není důvod bát se jich, že nejsou nespisovné a že je vhodné je užívat vedle podob plně spisovných. Mají nižší stylovou hodnotu, to ano, ale nejsou nespisovné.

Zadruhé. U tvaru profesionálové, který je ve stížnosti zmíněn, jsem tak trochu na rozpacích. Díval jsem se do přepisů několik měsíců zpět. Nikde tam není doloženo, že někdo z ČT užil v 1. pádu množného čísla profesionáli/y. Vždy jen profesionálové. Tvar profesionáli/y užitý v 1. pl. je samozřejmě nesmysl, hyperkorekce, ale opravdu to tady nikdo neřekl. Je to stejné jako říkat v prvním pádě třeba učiteli. Nechápu, co dělá tohle substantivum v zástupu těch, která jsou uvedena v dopisu. Není tam omylem? Nerozumím tomu.

Na argumenty ad personam nebudu reagovat. Neměly by se užívat v žádných typech diskuzí; nadto to, že se někdo nelíbí kritikovi, neznamená, že se nemůže líbit ostatním nebo pro ně být alespoň přijatelný. Mluvím teď o zevnějšku. Vyjadřovat se k moderátorům z jiných televizí na tomto místě mi nepřijde fér.

Současný demokratický svět přinesl možnost volby i do světa médií. Samozřejmě že můžeme přepínat podle libosti. ČT usiluje o každého diváka a samozřejmě, že je ráda, když se na ni lidi dívají. Jsou-li však stěžejními kritériony sympatie, příjemný vzhled a krása – a ty podle diváka naši moderátoři nesplňují; spolu s věcnými argumenty, v nichž se přinejmenším mýlí, pak je zřejmě i pro mě nemožné usilovat o to, aby se mnou souhlasil.

Stěžovatel se zmiňuje i o tom, že nemůžete pochopit, jak Jolana Voldánová mohla vyhrát Cenu televizních diváků TýTý. Nechal bych to na těch hlasujících.

Dovolím si i já něco nepochopit. Nějak mi hlava nebere to, že nám divák vytýká užívání češtiny, a pak pošle dopis, který by si zasloužil rozhodně větší jazykovou korekci, opatrnost. Je to sice argument školometský, vím to. Jen mě to zaráží. Volat po lepší češtině a poslat dopis, v němž jsou chyby?

Reakce prosím na petr.vybiral@ceskatelevize.cz

Dopis diváka
Dopis diváka