Svět podle Zdeňka Velíška (177)

Už bych asi nepsal o vyhošťování Romů z Francie a o politickém vření, které tato kampaň rozpoutala na francouzské i evropské politické scéně, kdyby některé čerstvé okolnosti tohoto příběhu neměly zábavný, až docela komický nádech.

Zmatek kolem termínu Rom

Na přelomu minulého a tohoto týdne francouzští vládní politici, zejména ministr pro záležitosti přistěhovalectví a národní identity Besson a ministr vnitra Hortefeux museli vydávat jedno prohlášení za druhým o tom, že vyklízení nelegálních tábořišť a hromadné  vyhošťování rumunských a bulharských Romů, kteří je obývali, nemá etnický (tedy rasový) podtext, že jim nejde specificky o rumunské a bulharské Romy, ale prostě o „lidi“ bez oprávnění k dalšímu pobytu ve Francii.

Co čert nechtěl, právě v té chvíli vytáhl někdo ze zásuvky oběžník, který celou „bezpečnostní operaci“, vyvolanou samotným prezidentem republiky, odstartoval. Poslal jej ministr vnitra prefektům francouzských měst a upřesňoval v něm úkol, který jim stanovil sám prezident republiky 30. července: do tří měsíců vyklidit tři stovky ilegálních tábořišť či kolonií, přednostně romských; realizovat každý týden minimálně jednu velkou (policejní) akci, přednostně cílenou na Romy. Termín „Romové“ se v textu vyskytoval opakovaně.

Lež tedy měla krátké nohy, ministr pro přistěhovalectví, Eric Besson, do té doby nerozlučný partner ministra vnitra ve vykonávání Sarkozyho plánu, byl nucen ujišťovat, že jemu se nic neřeklo, že o oběžníku nic nevěděl; generální tajemník vládní strany UMP, Xavier Bertrand, si v té delikátní situaci asi neuvědomuje závažnost svých slov, neboť se plně staví za oběžník prefektům; státní tajemník pro evropské záležitosti Pierre Lellouche se v Bruselu utrhl na dotírající kolegy slovy: Nemám v úmyslu nechat se tady za celou Francii popotahovat jako malý kluk. A pak dodal, že by sám nikdy takový oběžník, i když jde pouze o vnitřní administrativní dokument, nenapsal. Sarkozy dál mlčí, což už dělá od toho okamžiku, kdy se svým nepromyšleným plánem začal mít předvídatelné (ale nepředvídané) potíže. Nicméně ministerstvo vnitra horečně přepisuje politicky vadný oběžník, v nové verzi se nařizuje pokračovat ve vyklízení nepovolených tábořišť, ať je obývá „kdokoli“, a podepsat ho musí sám ministr.

V Bruselu místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, která o pár dní dřív chtěla od Francie pouze „vysvětlení“ některých aspektů její vyhošťovací politiky, využila příležitost a ihned napravila kritizovanou umírněnost EK. Řekla, že po odhalení existence oběžníku, z něhož vyplývá, že Sarkozyho zákrok je zaměřen proti Romům jako etnické komunitě, musí prohlásit, že čeho je moc, toho je příliš, že jí došla trpělivost (sic!) a že podá k Evropskému soudu na Francii stížnost. Jejímu rozhodnutí v Bruselu i v Evropě kdekdo zatleskal.

Ale….

bezprostřední důvod, který Redingová označila za popud k rozhodnutí o soudní demarši proti Francii, spočívá na jazykovém nedorozumění! Původní oběžník, který poslalo ministerstvo vnitra prefektům, má totiž jiný smysl, než jaký mu dává Redingová, celá EU a vlastně všichni. Říká-li se v něm, aby se prefekti a policisté zaměřili hlavně na nepovolená tábořiště Romů, znamená to, že si nemají až tak všímat divokých tábořišť francouzských gitans – cikánů, kterým se ovšem neřekne jinak než „kočovníci“ (gens du voyage). Kdo čte častěji tento Portál, už z mých předchozích komentářů ví, že Rom je ve Francii pouze zahraniční Rom, protože ti domácí jednak nejsou romského původu, jsou z jiných kmenů stejného etnika, a navíc je ve Francii pro domácí cikány, obývající většinou kočovnická tábořiště, slovo kočovník jediné přípustné označení mezi slušnými lidmi a hlavně v úředních listinách. Sotva jsem dnes (po nočním sepisování tohoto komentáře) uviděl titulní stránku Le Mondu, zaplesal jsem: Konečně se v tom pokoušejí sami vyznat!  Svědčil o tom titulek: „Romové, kočovníci: zmatek!“, a dvě celé strany tohoto světového deníku.

Takže zpět k věci: pan ministr tím oběžníkem jen vydával příkaz, aby se četníci při vyklízení divokých tábořišť, zaměřovali na Romy ze zahraničí a ne na gitans, na domácí cikány francouzské národnosti a občanství. Charakter etnické diskriminace celé policejní operaci už dal prezident Sarkozy, když ji odstartoval. Redingová nemusela na objev ministrova oběžníku čekat. Stačilo se dívat. Třeba jen na zpravodajské záběry televizních stanic. A vědět, že v nepovolených tábořištích nepřebývá nikdo jiný než francouzští gitans (asi 250 tisíc) a zahraniční Romové (přibližně tisíce či desítky tisíc).

Hrozba ztrátou státního občanství

Další poněkud komickou okolností celé této jinak smutné záležitosti je fakt, že Sarkozy nemohl, ale ani nechtěl(!) na zahraniční Romy ukázat prstem sám a hned v zárodku na ně svou kampaň soustředit. Záminkou k celé té „bezpečnostní operaci“ mu bylo napadení policisty v Saint-Aignan. A toho se nedopustil Rom, ale domácí, francouzský, gitan (cikán), tedy řečeno s francouzskou korektností „kočovník“. Sarkozy tohoto incidentu využil jednak k příkazu začít vyklízet divoká tábořiště (tedy sídliště domácích gitans i zahraničních Romů), jednak ale také – a to je úplně stejně důležité při posuzování diskriminačního charakteru jeho záměru – ke hrozbě ztrátou francouzského občanství (ve francouzštině nationalité), kterou adresoval všem Francouzům zahraničního původu, pokud zaútočí na policistu, četníka a jinou úřední osobu. Tato hrozba není adresována Romům, ani domácím cikánům, tedy korektně „kočovníkům“. Má varovat příslušníky ostatních (mnohem početnějších a problémovějších) menšin a imponovat části voličů. Sarkozy si asi říkal, že zabije dvě mouchy jednou ranou, ale ukvapil se. Jen píchl do vosího hnízda. Nicméně vyhošťování Romů pokračuje a návrh zákona o zbavování občanství míří do parlamentu.

Vyhošťování Romů v New York Times
Vyhošťování Romů v New York Times
Více fotek
  • Vyhošťování Romů v New York Times autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1947/194696.jpg
  • Vyhošťování Romů v Le Monde autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1947/194697.jpg
  • Vyhošťování Romů ve Financial Times autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1947/194692.jpg