Když se země třese

Právě před padesáti lety v roce 1960 instalovali pracovníci Geofyzikálního ústavu tehdejší Československé akademie věd v bývalých zlatých dolech u Kašperských Hor neobvyklé přístroje. Rodila se tu seismická stanice, jejímž úkolem bylo registrovat zemětřesení z celého světa. Byla teprve druhým takovým pracovištěm ústavu v republice po stanici v Průhonicích u Prahy a brzy se stala jednou z nespolehlivějších stanic na světě. Záznamy z prvních pokusných měření z podzimu 1960 se nezachovaly, a tak první známý záznam nese silvestrovské datum 31. 12. 1960.

Aparatura je umístěna ve 402 metrů dlouhé štole Kristýna z roku 1806. Ta zvítězila proto, že byla kousek od silnice a navíc komínem propojená z další štolou Bedřich, což zajišťovalo její přirozené větrání. Citlivé přístroje vědci umístili v jednom ze slepých ramen Kristýny zhruba 100 metrů od vchodu. Seismometry leží na betonové desce zapuštěné do skalního podloží ve stálé teplotě 7 stupňů Celsia a před vnějšími vlivy je chrání hermeticky uzavřené ocelové zvony.

Zařízení stanice se za ty roky třikrát inovovalo. Dnes se signál ještě ve štole převede do digitální podoby a po internetu se nepřetržitě přenáší do datového centra v Geofyzikálním ústavu AV v Praze. Tam se zaznamenává a vyhodnocuje společně se záznamy z dalších podobných patnácti stanic na celém území Česka. Unikátní umístění kašpersko-horské seismické stanice ji pomohlo k dosažení prestižního ocenění: ve sledovaném období pětadvaceti let mezi roky 1964 – 1989 byla vůbec nejcitlivější stanicí na celém světě. Z víc než tří tisíc podobných observatoří zaznamenala absolutně nejvíc zemětřesení – téměř 40 tisíc!

I o tom nejvzdálenějším zemětřesení ví v podzemí u Kašperských Hor velmi brzo. Z Itálie registrují otřesy za pouhou minutu, z Řecka za dvě. Zprávy o čínském zemětřesení v roce 1976, které si vyžádalo až 600.000 obětí, sem putovaly asi deset minut. A k nejvzdálenějším zemětřesením v Tichém oceánu to mají z Kašperských Hor slabých dvacet minut. Seismické vlny se pohybují v zemském plášti rychlostí 8 km za vteřinu, v jádru Země zrychlí až na 13 kilometrů za vteřinu. Do útrob seismické stanice Kašperské Hory můžete nahlédnout i vy - už v neděli 24. října v pořadu Toulavá kamera.

Seismometry
Seismometry
Více fotek
  • Seismometry autor: Přemysl Čech, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2047/204627.jpg
  • Záznam zemětřesení na Aljašce v roce 1964 autor: Přemysl Čech, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2047/204628.jpg
  • Kameraman ČT Jiří Venclík v podzemí autor: Přemysl Čech, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2047/204629.jpg