Když nesmíte nejíst

Ulice a obchody plné lidí, mimořádná otevírací a zavírací doba hypermarketů na čtyři sváteční dny, sleva jízdného v ankarských autobusech, fronty před bankomaty, sváteční slevy a nabídky úvěrů na dárky, vůně domácích dobrot linoucí se z oken, kolony aut směřující kamsi mimo hlavní město (a před naším domem lze zaparkovat kdekoliv). V domácnostech se gruntuje. Všichni si přejí hezké prázdniny a veselé svátky. Den před Kurban Bayramı – největším muslimským svátkem, Edu-I-Adha. Ano, přesně jeho součástí je pouť do Mekky, ale ve skutečnosti tam jede dost malé procento oslavujících. Třeba i proto, že ne všichni muslimové jsou praktikující věřící, a i když by na pouť peníze měli, raději s nimi naloží jinak. U nás taky slaví Vánoce i nevěřící. A Kurban Bayramı se tu svým významem rovná asi právě našim Vánocům.

V překladu jeho název znamená Svátek oběti či obětování a oslavuje jak víru, kterou měl Ibrahim, když málem obětoval Bohu svého syna, tak hlavně boží dobrotu a milost, protože Bůh na poslední chvíli vše změnil a obětován byl beran, nikoli kluk. Ne, nemýlím se, Ibrahim. Křesťané ho znají jako Abraháma. Shodných prvků je mezi koránem a biblí skutečně mnoho.

Kurban Bayramı je jako všechny muslimské svátky pohyblivý, jelikož tradiční muslimský kalendář je lunární (proto není ani nám známý měsíc ramadán nikdy ve stejnou dobu). Během něj je celostátní pracovní volno a prázdniny. Letos to je pro děti velká radost, protože když jsou svátky od úterka do pátku, tak mají samozřejmě volno celý týden, dohromady devět dnů. Počítání podle lunárního kalendáře má i jednu zajímavou stránku – jeden svátek může být v kalendářním roce dvakrát. Představte si, že bychom měly Vánoce nebo Velikonoce dvakrát ročně, i když jen jednou za 32 let!

Na první den lidského svátku doplatí stovky zdravých ročních ovcí, koz a telat. V dobách Muhamádových to prý bývali velbloudi, ale to bylo asi dáno i jinou zeměpisnou šířkou. Obětuje se všude možně – na dvorech, v zahradách, někde prý snad i na balkonech. Vládní zákaz obětování na veřejných prostranstvích jako jsou hříště nebo parky ve mně vyvolává naprosto nepřípustnou představu zabíjení na dětském hříšti! Uznávám, že v hlavním městě toho zase tolik nevidíte a taky všichni kromě rodilých ankařanů a cizinců na svátky odjíždějí za příbuznými na venkov.

A jak správně vypadá kurban? Muži jdou brzy ráno na sváteční modlitbu do mešity, na Bayramı Namazı, a vlastní zabijačka začíná po jejich návratu. Zvíře dostane vodu a sůl, zavážou mu oči čistým kusem látky, obrátí ho čelem k Mekce a po přečtení jistých veršů z koránu ho hlava rodiny nebo jím pověřený řezník podřeže. Mnoho lidí svěří porážku odborníkovi, ale vážných úrazů je při této příležitosti také požehnaně.

Scházejí se rozvětvené famílie, zapomíná se na rozepře, odpouštějí se hříchy. Příbuzní, přátelé, sousedé se navzájem navštěvují, hostí a dělí se o radost ze svátku. Velká úcta se projevuje starým lidem.

A – jak jinak – obdarovává se. Tradice a víra velí, aby se třetina masa zvířete dala chudým, třetina sousedům a obětující rodina si ponechá zbytek. Pro nejchudší rodiny je to jedna z velmi mála příležitostí, kdy se na stole objeví maso. Je zajímavé, že na diety během svátku nesmíte ani pomyslet – jíst radostně a co hrdlo ráčí a v žádném případě se nepostit je povinností věřícího, protože právě tak oslavuje boží štědrost a dobrotu. Jsou ale i dárky zcela dárkovité – světskost a konzumní zvyky holt zasahují do všeho. Děti často dostávají i peníze.

Vlastně je docela pěkné být v jinověrské cizině, kde se slaví odlišné svátky, než jsou ty naše. Je příjemné cítit radost ostatních, pozorovat jejich zvyky a obohatit svoje dny všední i sváteční o další drobnosti – o nový pozdrav, tradiční jídlo nebo „jen“ neobvyklou zkušenost. A hlavně – těch svátků má člověk víc. Včetně neuskutečnitelného snu mít Vánoce dvakrát ročně…

Přání ke svátku Kurban Bayramı
Přání ke svátku Kurban Bayramı
Více fotek
  • Přání ke svátku Kurban Bayramı autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210762.jpg
  • Příprava ke svátku Kurban Bayramı autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210764.jpg
  • Obětování autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210773.jpg
  • Obětování autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210763.jpg
  • Veřejné obětovací místo autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210774.jpg
  • Kurban Bayramı autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2108/210794.jpg