EU a OSN odkryly karty

Třebaže se EU deklarovala a stále deklaruje jako humanistická instituce, její politika je úplně opačná. V posledních dnech to znovu potvrdila Evropská komise, která ústy své místopředsedkyně Viviane Redingové vyzvala Maďarsko k okamžitému zastavení protipotratové kampaně. Tato propotratová lucemburská feministka, která od roku 1999 působí na komisařských postech v EK, prohlásila, že maďarská vládní kampaň apelující na těhotné ženy, aby nechodily na potrat, „odporuje evropským hodnotám“. De facto tím prohlásila potrat za „evropskou hodnotu“. Zároveň oznámila úmysl přinutit Maďarsko všemi prostředky k navrácení 416 tisíc eur z evropských fondů, které na protipotratovou kampaň vynaložilo.

Redingová obvinila maďarskou vládu, že vylepením plakátů s obrazem počatého dítěte a textem „Chápu, že nejste na mne připraveni, ale dvakrát přemýšlejte… a dejte mě k adopci. NECHTE MĚ ŽÍT!“ se dopouští „zneužití evropských dotací“. Celonárodní pro-life kampaň je přitom jen zčásti placena z peněz v rámci unijního programu „Pokrok“, který má podporovat sociální solidaritu v Evropě. Jak se nyní ukázalo, Evropská komise nenarozené děti do této své „solidarity“ prostě nezahrnuje. To nejsou pro paní Redingovou lidi, to je biologický odpad. Je to po nedávném doporučení Výboru OSN pro práva dětí, aby Česká republika urychleně ukončila program babyboxů (které už v ČR zachránily životy 50 dětí!), další zřetelně výmluvný doklad asociální politiky mezinárodních institucí v režii levicových a liberálních ideologů. Tyto instituce, jež mají především hájit právo každého člověka na život, se změnily v nepřítele života č. 1. Provádějí politiku, prosazující násilné potraty a eutanazii, kterou zesnulý papež Jan Pavel II. správně nazval „kulturou smrti“.

K tažení proti maďarské protipotratové kampani vyzvala Redingovou francouzská europoslankyně a fanatická potratová aktivistka Sylvie Guillaume, a to zřejmě v odvetě za nedávné přijetí nové maďarské „Velikonoční ústavy“ (viz blog "Vydrží Maďarům nová ústava?„). Ústavní článek II. totiž říká: “Lidská důstojnost je nedotknutelná. Každá lidská bytost má právo na život a lidskou důstojnost; život embrya a plodu má být chráněn od okamžiku početí." Maďarská ústava se okamžitě stala terčem kritiky ze strany unijní propotratové lobby, které vadí, že její text sice nezakazuje potrat, nicméně vysvětluje, že je to vražda. Zatímco socialisty ovládaná Evropská komise bude od Maďarska požadovat vrácení 416 tisíc eur, řecká socialistická vláda – pod vedením socialisty Jorgose Papandrea (od roku 2006 je i šéfem Socialistické internacionály) plýtvá naprosto nesmyslně eury i v situaci hrozícího státního bankrotu. O neuvěřitelných požitcích zaměstnanců veřejného sektoru nedávno informovala řecká média: zaměstnanci autobusové dopravy dostávají měsíční příplatek 310 eur za to, že včas nastupují do práce, čtvrtina železničářů státní společnosti OSE bere měsíčně 420 eur za to, že si v práci myjí ruce a v polostátní telekomunikační společnosti OTE se vyplácí pracovníkům 25 eur za ohřívání služebních aut(!).

Nehorázné plýtvání zadluženého Řecka místopředsedkyni EK Redingovou ovšem nevzrušuje. Řecké dluhy přece zaplatí země eurozóny a bruselští byrokraté chtějí eura tahat i ze států, kde se eury neplatí. Brusel si usurpuje stále větší kompetence ve stále více oblastech života unijních členů. Zvrhlou koncepci lidských práv by rád exportoval do všech zemí EU, bez ohledu na jejich národní zvyklosti i vlastní závazek, že etická témata zůstanou v kompetenci národních států. Čelní unijní představitelé, a to jak socialisté, tak zvláště bývalí anarchisté a komunisté, chtějí ze zabíjení počatých dětí udělat veřejně prospěšnou zdravotnickou službu. Švédské zákonodárce už vystrašili do té míry, že tamní parlament poměrem hlasů 271 : 20 schválil rezoluci, která odsuzuje dokument Parlamentního shromáždění Rady Evropy z října 2010, podporující právo lékařů na výhradu svědomí. Jak uvedl John Smeaton z britské Společnosti na ochranu nenarozených dětí, švédské hlasování ukazuje, kam až jsou připraveni zajít podporovatelé potratů, ačkoliv žádné mezinárodní úmluvy neuznávají právo na potrat. Naopak, výhrada svědomí je základním principem všech mezinárodních zákonů o lidských právech.

Nebývá zvykem dávat za vzor putinovské Rusko, zvláště ne po jeho vpádu a okupaci výsostného území Gruzie. Problematiku umělých potratů ale Vladimir Putin zřejmě chápe lépe než bruselští sociální inženýři, a to zejména ve světle prohlubující se demografické krize. V květnu ruský premiér řekl, že musí být podniknuta opatření ke zvýšení porodnosti v Ruské federaci a už nyní je v ruském parlamentu návrh zákona, podle něhož potrat nebude lékařskou službou v rámci národního zdravotního programu, a lékaři budou moci odmítat provádět potraty. Zákon zakáže potraty na vládou provozovaných klinikách a vydání pilulky „ráno po“ nebude možné bez receptu. Zákon bude také požadovat od manželů souhlas s potratem jejich žen a dospívající dívky budou muset mít souhlas rodičů. Rovněž bude požadována týdenní čekací lhůta na potrat, aby žena mohla zvážit své rozhodnutí. Návrh zákona obsahuje i zvýšení měsíční podpory těhotným ženám.

Z českých politických stran proti postupu EK vůči Maďarsku a proti doporučení OSN v kauze babyboxů jako jediná vystoupila KDU-ČSL. Předsednictvo strany přijalo usnesení, v němž vyzvalo vedení Evropské lidové strany, aby se od rozhodnutí Evropské komise distancovalo. „Vyjádření, že financování kampaně, která si klade za cíl omezit potraty, je v rozporu s hodnotami Evropské unie, je skandální. Ochranu života od samého počátku považuji naopak za jeden z pilířů evropanství,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL pro zahraniční politiku Pavel Svoboda. Kritické je i stanovisko europoslankyně za KDU-ČSL Zuzany Roithové: „Zásadně odmítám doporučení Výboru OSN pro práva dětí, aby Česká republika urychleně ukončila program babyboxů. Mám podporu řady evropských poslanců a poslankyň a hodlám využít i politické nástroje, které k dispozici v Evropském parlamentu máme, a proti tomuto nesmyslnému doporučení se postavíme. Naopak hodláme navrhnout rozšíření tohoto programu po celé EU“. Není ale rozhodný postoj jediné, navíc ještě mimoparlamentní politické strany, vůči zvůli potratové lobby trochu málo? To si opravdu čeští politici nechají líbit všechno?

Pochod proti potratům
Pochod proti potratům
Více fotek
  • Pochod proti potratům autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2423/242237.jpg
  • Potratová pilulka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/165/16441.jpg