Pozor na toulavé koně!

„Pozor na toulavé koně!“ – Jen jeden z titulků v bulharských médiích posledních několika let, hovořící o, pro nás, ale i pro moderní Bulharsko, nezvyklém jevu. Koně bez pána a jakéhokoliv označení či omezení, toulající se nejen venkovem, ale i městy, Sofii nevyjímaje. Ta má své koně-bezdomovce spočítané, je jich přes pět stovek.
Spásají a ničí úrodu na polích a v zahradách. Způsobují zmatek a nehody v dopravě v obcích, na menších silnicích, ale i na dálnicích – představte si je na vozovce v noci! Pohybují se v městských parcích, u dětských hřišť. Chybí jim zdravotní péče, koně samozřejmě nejsou zbaveni parazitů, mohou být nositeli nákazy a jsou nekontrolovatelní. Situace je nebezpečná jak pro lidi, tak pro koně samotné.

Bulharsko se v době největší krize v první polovině 90. let stalo zemí opuštěných psů. Jsou všude a shlukují se do malých smeček. Majitelé neměli možnost se o ně dále starat, byli rádi, když uživili sebe. Nebo nevěděli, co se štěňaty. Lidé je ze soucitu krmí, jinak jsou zdrojem jejich přežití popelnice, zbytky z restaurací, případně co si uloví na venkově. Útoků na lidi není málo a potkat i jen mírumilovnou špinavou smečku na procházce je dost nepříjemné. Úřady se je snaží podle zákona pravidelně odchytávat, sterilizovat a očkovat proti vzteklině – tato zvířata jsou pak označena knoflíkem na uchu. Teoreticky by jich tedy mělo ubývat, ale jaksi to nefunguje. Jen v Sofii jich je asi 9000 a zhruba 20 procent z nich zatím vykastrováno není. Radnice nabízí finanční úlevy pro majitele psů, kteří své miláčky nechají sterilizovat, jelikož psi-bezdomovci jsou někdy i jen bývalá nechtěná domácí štěňata. V metropoli je 6 útulků, které ovšem nápor nezvládají a chystá se výstavba dalších. V druhém největším městě Plovdivu je jeden útulek, ve třetím – Varně – také jen jeden, který neodpovídá požadavkům a „nestíhá“… Vše je samozřejmě otázkou peněz. Ovšem i zvířata adoptovaná z útulků mají málokdy namířeno do bulharských rodin, většinou si je odvážejí cizinci. Ochránci zvířat a dobrovolníci se neustále přou s úřady o různých detailech – a psů v posledních letech nijak neubývá.

V ulicích bulharských měst lze narazit na toulavé koně.
V ulicích bulharských měst lze narazit na toulavé koně.
Více fotek
  • V ulicích bulharských měst lze narazit na toulavé koně. autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/28/2707/270627.jpg
  • Psi v ulicích Sofie autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/28/2707/270634.jpg

Psí problém je alespoň nějak řešen. Ten koňský se do úředních spisů dostal teprve nedávno. Doposud se každá situace řešila zvlášť. Koně na dálnici? Vyjela k nim policejní jednotka a „uklidila“ je. Máte je na zahradě? Také volejte policii… Radnice přímořského Burgasu rozhodla před několika lety, že koně budou odvážet do stájí města. Sofie se letos rozhodla vše řešit systematičtěji. Od srpna by měla být v provozu „odstavná stáj.“ Pokud o koně do dvou týdnů majitel neprojeví zájem, nezaplatí pokutu a neodvede si jej, bude zvíře zabaveno a vydraženo. A nebudou to jen toulaví koně, ale i koně zabavené majitelům koňských povozů ve městě, kam mají zákaz vjezdu, nebo koně z povozů, použitých ke krádežím kabelů, kovů, kanálových poklic apod. Předpokládá se, že většina těchto povozů není registrována podle zákona a nemá povolení k provozu.

Toulaví psi nepřekvapují. Toulaví koně ano. Nejlepší přítel člověka, nejušlechtilejší zvíře. Opouštíme my je nebo oni nás? Ani bych se jim nedivila… Hodně lidí zapomíná, že jsme zodpovědní za toho, koho k sobě připoutáme.