Papež: svět potřebuje Boha

Předehra letošní papežovy madridské návštěvy se příliš nelišila od té loňské barcelonské. V ulicích opět srocení Zapaterovou bankrotářskou politikou frustrovaných mladých Španělů, kteří si tentokrát přišli vylít vztek na účastnících Světových dnů mládeže. Třebaže se rozhořčení radikálové zaklínali, že protestují proti vysokým nákladům návštěvy Benedikta XVI. (ta byla pro španělskou ekonomiku naopak přínosná), nesli hesla osobně urážející hlavu katolické církve (Benedictus – pedofilus, apod.). Jejich vystoupení nemělo nic společného s tolerancí ani se základní slušností a sama madridská místostarostka Ana Botellová je charakterizovala jako „pouhou provokaci“. Z účelové lži extrémisty usvědčil i mluvčí španělské vlády José Blanco, když zdůraznil, že stát na světové setkání mládeže nijak nepřispěl, veškeré náklady hradila římskokatolická církev, poutníci a soukromí sponzoři.

V hodnotovém chaosu pěstovaném mainstreamovými médii nepřekvapilo ani už tradičně nevyvážené zpravodajství. Ačkoliv šlo o největší letošní světové setkání mládeže (závěrečné mše svaté se zúčastnily téměř dva miliony poutníků z celého světa), marginální protestní akce ultralevičáků, homosexuálů a feministek dostaly v  médiích takřka stejný prostor. Zjevně záměrně zkreslené byly i informace o počtu účastníků setkání. Zpočátku česká média uváděla jen několik tisíc, pak několik desítek a stovek tisíc, a nakonec připouštěla účast jednoho milionu poutníků – zatímco ve skutečnosti jich bylo dvakrát tolik. Novináři poplatní liberálům a ultralevici se dlouhodobě snaží vykreslit Španělsko jako sice tradičně katolickou zemi, ovšem s neobyčejně velkým odpadem od církve. Tak např. Právo uvedlo, že 60 procent mladých už nechodí do kostela a ke katolické víře se hlásí pouze 70 procent populace. Skutečností ovšem je, že jen v madridské arcidiecézi se 88 procent obyvatel hlásí ke katolické církvi a pravidelně se účastní bohoslužeb. 

Papež Benedikt XVI. na návštěvě Madridu
Papež Benedikt XVI. na návštěvě Madridu

Zároveň je patrná snaha socialistické vlády premiéra José Zapatera oslabovat křesťanské zásady a přesvědčení Španělů, ať už se jedná o další zpřístupnění potratů, legalizaci svateb homosexuálů či odstranění výuky náboženství ze státních škol. Proti zpřístupnění potratů bez zdravotních indikací v r. 2009 protestovalo v Madridu přes milion Španělů a sociální napětí ve společnosti neustále roste. I kvůli tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí dosahuje až 43 procent. Zapaterova socialistická strana (PSOE) drtivě prohrála regionální a místní volby (rozdíl mezi PSOE a opoziční Lidovou stranou přesáhl sedm procent). Socialisté navíc ztratili vládu ve svých dosavadních baštách v Barceloně a v Seville a poprvé od pádu režimu Francisca Franka byli poraženi v regionu Kastilie - La Mancha. Nové útoky proti katolíkům mohou připomínat třicátá léta minulého století, kdy ve Španělsku vládl komunistický a anarchistický teror. Byly vypalovány kostely, mučeni a vražděni kněží, řeholníci i řeholnice, což vyústilo v brutální občanskou válku a diktaturu generála Franka. Je otázkou, zda si tyto souvislosti dnešní radikálové uvědomují a zda jsou připraveni uvrhnout zemi do podobného šílenství. 

26. světové dny mládeže v Madridu
26. světové dny mládeže v Madridu

Protikladem temné perspektivy mělo být právě pokojné setkání mládeže z celého světa, které papež označil za „příliv světla“. Úplně stejně to pochopil španělský král Juan Carlos, když Světové dny mládeže přivítal jako „svědectví o touze učinit svět lepším v atmosféře přátelství“. Upozornil však, že to, co chybí především, je „nedostatek hodnot“. Benedikt XVI. v poselství určeném Španělsku m.j. řekl: „Španělsko je velká země, která ve zdravě otevřeném, pluralitním a uctivém soužití dovede a může činit pokroky, aniž by se zříkala svého hluboce náboženského a katolického ducha.“ 

Papežovo hlavní poselství ovšem směřovalo k mladým poutníkům. „Svět potřebuje svědectví vaší víry, určitě potřebuje Boha. Myslím, že vy mladí, kteří zde zastupujete pět kontinentů, jste podivuhodným důkazem plodnosti Kristova příkazu církvi: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Také vám náleží mimořádný úkol být učedníky a misionáři Krista v různých zemích a státech, kde žije množství mladých, kteří touží po velkých věcech, a když objeví ve svých srdcích možnost autentičtějších hodnot, nenechají se svést falešnými sliby takového životního stylu, který postrádá Boha,“ uvedl papež při závěrečné mši svaté na vojenském letišti Cuatro Vientos poblíž Madridu. 

Létající pileol
Létající pileol

Asi nejsilnějším a nejzapamatovatelnějším televizním záběrem z letošních Světových dní mládeže byla chvíle, kdy poryv vichru v dešti serval Benediktu XVI. z hlavy papežskou bílou čapku. Nezvykle prostovlasý papež s vlající kšticí se usmál, přerušil na několik minut podvečerní vigilii a po chvíli řekl: „Děkuji vám za toto štěstí, vzdor a za odhodlání silnější než déšť. Děkuji“. 

Dejme tomu, že nejen mladí Španělé, ale i jejich přátelé, kteří se rozjeli z Madridu do svých domovů, budou umět řešit nenadálé životní situace s takovým klidem a pokojem jako římský pontifik. Světové dny mládeže mohou naplnit svůj smysl.