Vrah je šílený

Psychiatři tvrdí, že Andres Behring Breivik, který své „hvězdné chvíle“ započal bombovým útokem na vládní budovy v Oslu a zakončil masakrem na ostrově Utoya, přičemž za sebou zanechal sedmdesát sedm mrtvých, je šílený. Tudíž v důsledku za své činy neodpovědný. Konal za něj ďábel usazený v jeho mozku.

Vnímám to. Respektuji. Nemám rád lynčerské nálady a názory. Smrt za smrt, volají jejich vyznavači a většinou současně vykřikují, jaký je to multikulturální skandál, když se nám sem nepřizpůsobiví islamisté snaží zatáhnout právo šaría. Něco jiného (spravedlivého) je přece případné useknutí ruky za krádež po česku a něco jiného (zavrženíhodného) po musulmansku. Vyznávám jiný pohled na právo a spravedlnost. Je-li pachatel strašného skutku doopravdy prokazatelně blázen, sotva ho popravit nebo zavřít do obecného kriminálu. Musí do „cvokhausu“. Ale dále volám jako muž z ulice, nikoliv coby empatický moralista: „Prosím ale, ať se odtamtud nikdy nedostane!“ 

Anders Behring Breivik
Anders Behring Breivik

Fyzickou likvidací řešily problémy mentálně i jinak postižených některé prastaré kultury. A také civilizace poměrně zánovní. V nacistickém Německu byli duševně nemocní a další „méněcenní“ sterilizováni, případně mordováni. Říkalo se tomu taktně eutanázie; šlo ale o systematické vraždění duševně nemocných a jinak postižených pacientů. To vše v utajení, protože i vůči nacistickému právu nezákonně. Od srpna 1939 do roku 1945 bylo v Německu pět až deset tisíc duševně a tělesně postižených dětí zavražděno smrtící injekcí. O takto zlikvidovaných na „dobytých“ územích ani nemluvit. Možná, že mezi nimi bylo pár nějakých případných Breiviků a svět byl jejich „odstraněním“ tedy ušetřen vrahů. Byť Breivikové zpravidla vypadají jako úplně normální kluci. Dokud v nich pan Jekyll nezakousne dr. Hyda. 

Ostatně lze předpokládat, že ten, kdo ideově vedl likvidaci duševně méněcenných podlidí, fýrer Adolf Hitler, to také nemohl mít v hlavě úplně v pořádku. Takový Breivik ve velkém. Stejně jako Stalin. Masoví vrazi, posedlí tím, že ti, kdož podle jejich chorobného mozku narušují chod ideálního světa, musejí být zbaveni života. Mozek Hitlera a Stalina (a mnozí jiní, nezapomeňme například na Pol Pota a Mao Ce Tunga) byl určitě také velmi na levačku, stejně jako Breivikův. Bohužel, občanstvo to nerozpoznalo. Naopak. Našly se davy, které za těmito vraždícími magory šly jako stádo oslepených za Velkým Beranem s rolničkou. A ve jménu oněch vůdců, sociálních psychopatů či schizofreniků, tyto masy zabíjely „jiné“. Že by ti všichni (dříve slušní občánkové) ve vraždící hordě byli také psychopati? 

Khieu Samphan
Khieu Samphan

Však určitě existují mnozí (a jsem si jist, že i u nás), kteří šílence Breivika omlouvali, ba s ním do jisté míry sympatizovali. „No, takhle ve velkém zabíjet nemusel, ale něco na tom, co udělal, je!“ A nemusejí mít toto spolušílenství ukryté pouze pod vyholenými lebkami. Mohou vypadat (jako jejich spřízněnec, ba někdy idol Breivik) jako normální mládenci či seriózní pánové středního, ba vyššího věku. Vždyť podívejme se do Německa. Myslíte si, že komando vraždící pokojné turecké obchodníky, tam nemá společenské zázemí? A že také u nás nejsou tací, kteří s těmi mordujícími duševními mrzáky souzní? 

Stejně tak, jako i oficiální komunistické kruhy kdysi hledaly jakési omluvy pro psychopaty z Frakce Rudé armády (německy Rote Armee Fraktion), západoněmecké levicové teroristické vraždící bandy. Její členové sami sebe označovali jako komunistickou městskou partyzánskou skupinu. Tto banda duševně nedostačivých, založená Andreasem Baaderem.  Ulrike Meinhofovou a dalšími, „popravovala“ třídní nepřátele ve jménu velkých společenských idejí. Jacísi šílení Breivikové zleva.

Ulrike Meinhofová
Ulrike Meinhofová

Andres Breivik, hromadný vrah, je možná doopravdy blázen. Ovšem kolik podobných dalších  sociopatů či psychopatů nebo schizofreniků se toulá světem, aby hlásalo svoje myšlenky zachraňující lidstvo? S tím, že v jejich mozku se ukrývá satan, přichystaný, že ve chvíli, kdy najdou dostatek příznivců, začnou zabíjet ty, kteří nesouhlasí. Doba je vymknuta z kloubů, milí Hamleti. Jakoby pro charismatického, nepostřehnutelně duševně chorobného vraha přichystaná. Nejhorší je, že on sám mordovat nebude. Že to nechá na tom stádu, které si dnes myslí, že je zcela normální.