K + M + B + 2013

Máte-li na veřejích svého domova tuto značku, buď jste si ji sami namalovali (svěcenou křídou přinesenou z kostela), nebo vám ji přičinili koledníci z Tříkrálové sbírky. Letos už potřinácté se kluci i holky s papírovými královskými odznaky rozeběhli po celé republice, aby lidem popřáli „štěstí, zdraví, dlouhá léta“ a vykoledovali pár korun na dobročinné projekty Charity ČR. Sbírka trvala od 6. do 13. ledna, ale k dnešnímu dni ještě nejsou všechny pokladničky rozpečetěny. Je však možné, že loňský rekord vybraných 75 milionů korun bude překonán.

Zatím tomu nasvědčuje třeba 21,5 milionu korun vybraných koledníky olomoucké Arcidiecézní charity (se sbírkou začala jako první před 13 lety), což je o 340 tisíc korun více než vloni. Podobně optimisticky to vypadá v brněnské diecézi, kde se napočítalo už přes 17,5 milionu (oproti loňsku více o 124 tisíc), a to ještě zbývá úředně rozpečetit 108 pokladniček. Nejvíce nerozpečetěných – víc než polovinu – jich mají v plzeňské Charitě, kde jim do loňského výnosu zatím chybí skoro dva miliony korun. Za loňskem výrazně pokulhává i hradecká Charita; tam budou v sedmi stovkách kasiček hledat přes tři miliony korun. Také v ostravsko-opavské diecézi mají zatím meziroční propad zhruba milion, ale na rozpečetění čeká ještě přes 450 pokladniček. Nadějný přebytek zhruba 160 tisíc korun naopak vykazuje litoměřická diecéze, kde budou otevírat ještě 70 kasiček.  Praha je k dnešku takříkajíc na svém – k dorovnání loňského výsledku4,2 mil. Kč chybí už jen 45 tisíc, které mohou být právě v poslední nerozpečetěné padesátce pokladniček. Na metál za největší nárůst vykoledovaných darů oproti loňsku aspirují tři králové z českobudějovické Charity: už teď mají spočítáno o 114 tisíc korun víc než vloni, přičemž 400 pokladniček stále skrývá své tajemství.

Tříkrálová sbírka v Brně
Tříkrálová sbírka v Brně

Zdá se tedy, že ani vleklá ekonomická krize, ani komunisticko-socialistická kampaň proti vrácení církevního majetku, ochotu občanů (především Moravanů!) pomáhat prostřednictvím katolické charity nijak neoslabila. Dárci házející koledníčkům korunky, pětikorunky, ba i stovky či jiné bankovky, většinou dobře vědí, že pomáhají hlavně svému kraji, své diecézi, svým chudým a nemocným, neboli svým nejpotřebnějším lidem. Šedesát pět procent z výnosu Tříkrálové sbírky totiž jde na projekty toho regionu, v němž byly vykoledovány. Dalších 15% je určeno na projekty diecézních Charit, 10% na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci a jen po pěti procentech zůstane na projekty Charity ČR a na režii sbírky.

A letošní priority tříkrálové pomoci? V olomoucké arcidiecézi je to např. podpora chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiče v prostějovském Domově Daliborka, nebo rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi v Kroměříži. Brněnská diecéze chce podpořit služby osobní asistence a individuální péče o zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné ve Žďáru nad Sázavou. Největším projektem ostravsko-opavské Charity je pořízení budovy centra sociální péče a prevence v Ostravě. K nejnákladnějším projektům v českých diecézích patří např. sociálně terapeutické dílny a občanská poradna v Poličce, vybavení a provoz Domu na půli cesty v Náchodě, nebo podpora pobytových služeb v Domě seniorů v Mukařově a azylového bydlení seniorů v Praze 8 – Karlíně.

Tříkrálová sbírka Charity Česká republika
Tříkrálová sbírka Charity Česká republika

Vraťme se ještě ke značce K + M + B + 2013, pod níž se letošní sbírka konala. Jak mnozí asi vědí, jde o začáteční písmena jmen legendárních tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se přišli poklonit novému „králi Židů“ – právě narozenému Ježíšovi – a přinesli mu vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Je to vlastně lidová transpozice biblického příběhu, který nehovoří o králích, nýbrž o mudrcích z Východu, vedených hvězdou až do Ježíšova betlémského rodiště. Tuto událost křesťané slaví jako svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“, jehož součástí ve střední Evropě je žehnání domů a jejich značení literami C + M + B s udáním letopočtu. Tato písmena ovšem nejsou zkratkou jmen králů, ale latinskéhoChristus mansionem benedicat:Kristus požehnej tomuto domu. V návaznosti na tři krále zobrazované na českých betlémech, se ale v českých zemích už tradičně užívají písmena K + M + B.

Užitečnou novinkou je moderní interpretace této zkratky i pro ty, kdo s biblickou zvěstí nejsou obeznámeni. Každému, komu při odchodu z domu padnou do oka, ona tři písmena připomenou, co by rozhodně neměl zapomenout doma: Klíče + Mobil + Brýle. Je to velice cenná pomoc – a nejen nám, seniorům.