Obecní sluha s.r.o.

Nedávno jsem v neděli ráno poslouchal rozhlasový pořad Toulky českou minulostí a v něm zaslechl zmínku o tom, že zestárlého a nemocného básníka, spisovatele a novináře Jana Nerudu, podpíral na jeho vycházkách Prahou obecní sluha. Obecní sluha? Co to je? Kam se tohle zaměstnání ztratilo? Proč už neexistuje? Není to díra na trhu? Takové otázky mě napadaly. A tak jsem začal pátrat.

Na internetu heslo „obecní sluha“ sice zobrazilo přes 13 000 odkazů, ale ty se týkaly především hesla „obce“, „obecní“ a „obec Sluhy“. Přesto jsem tady nějaké informace o obecním sluhovi našel. Zajímavý zápis jsem objevil v kronice obce Zbrašov z roku 1932:
Roční plat obecního sluhy obnášel 3 000 Kč na hotovosti, volný byt v radnici v ceně 1 200 Kč, užívání obecního pozemku v ceně 300 Kč, celkem 4 500 Kč. Tento obnos zatěžuje značně obecní pokladnu, neboť daňová základna obnáší pouze 5 000 Kč.

Jan Neruda
Jan Neruda

Jak je vidět, ještě v roce 1932 obecní sluha existoval. Alespoň v obci Zbrašov u Brna. A neměl se tak úplně špatně, když v témže roce byly tyhle ceny:

Cena 1 kg chleba v dubnu 2,50 Kč, cena 1 kg másla 20 Kč, tvarohu 3 Kč, vejce 30 haléřů, 1 litr mléka 1,40 až 1,80 Kč. Mzda čeledínů v hospodářství jest 100 – 150 Kč měsíčně dle množství práce i v kterém tom statku vykázané. Při této mzdě poskytuje se služkám dar o Vánocích, šaty.

Je zřejmé, že obecní sluha na tom byl o poznání lépe než čeledíni. Další zmínku o tomhle zaniklém povolání nalézám v kronice vesnice Arneštovice:
Za lesního a polního hajného a zároveň za obecního posla byl roku 1940 ustanoven František Buřič z čp. 41. Jeho roční odměna činila 1 500 K, k tomu ještě užíval výnosu z polí a luk. V roce 1947 tuto službu odmítl. Jeho místo obecního sluhy přijal v roce 1947 Václav Jíra z čp. 17.

Josef Lada: Slouha vytrubuje
Josef Lada: Slouha vytrubuje

Z tohoto zápisu je zřejmé, že povolání obecního sluhy existovalo i v roce 1947! Pak stopa po obecním sluhovi mizí. S nástupem socialismu ta práce zaniká. Ale dnes máme zase kapitalismus, leccos se nám vrátilo zpátky, jen ti obecní sluhové ne! A já se ptám: Není to chyba? Není právě neexistence „obecního sluhy“ důvodem naší ekonomické a mravní krize?

A hned nabízím řešení: založím si na důchod firmu OBECNÍ SLUHA s.r.o. Bude to něco podobného, co dělají sociální pracovníci, ale pěkně postaru, jako člověk člověku, jako obecní sluha. Nepřidáte se? Nebo se ještě stále bojíme sloužit a posloužit? Možná právě to tomu „našemu kapitalismu“ schází!

P.S.
Nakonec jsem na webu našel i zmínku o Janu Nerudovi a „jeho“ obecním sluhovi. Bloger Hejna napsal:
Když někdy procházím třeba Františkánskou zahradou, vzpomínám, jak tady asi působila ta známá dvojice. Neruda si pár let před smrtí ošklivě zlomil nohu, špatně mu srostla, a tak mu magistrát, tehdy už váženému novináři, přidělil obecního posluhu. A Neruda se procházel ulicemi i parky, opřený o obecního sluhu. Podle pamětníků to byla v té době populární dvojice.

Nezbývá než doufat, že k něčemu podobnému se moje firma OBECNÍ SLUHA s.r.o. také dopracuje!