Paskov a jak dál

Ekonom, a nemusí to být zrovna kovaný liberál, nepotřebuje ani žádný čas na rozmyšlenou, má-li odpovědět na otázku, jestli má pokračovat v provozu důl Paskov, který má rozhodující podíl na obrovské ztrátě mateřské firmy - jen za první pololetí letošního roku činí tato ztráta přes 10 miliard korun. Náklady na těžbu v tomto dole jsou dvojnásobně vyšší než v ostatních třech dolech společnosti OKD, přičemž ceny koksovatelného uhlí, které se v OKD těží, spadly za poslední dva roky na polovinu.

Jak je to v tržním hospodářství všude a odjakživa stejně, pokles cen je dobrá zpráva pro spotřebitele, ale špatná pro výrobce. Premiéra Jiřího Rusnoka je třeba pochválit za jasné stanovisko: vláda nemůže financovat tak giganticky ztrátový podnik. Bylo by to špatně z principu, i kdyby byl státní rozpočet v přebytku. Rozpočet je však již tak schodkový a zvyšovat schodek kvůli těžbě uhlí, které nemá odbyt, by bylo ze všech možných hledisek trestuhodně nezodpovědné.

Důl Paskov
Důl Paskov

Jakkoli je celá situace kolem dolu Paskov obtížná, její předností je, že je jasná, přehledná a srozumitelná. Jasné je stanovisko majitelů dolu, kteří odmítají pokračovat ve ztrátové těžbě. Velmi rozumně a ohleduplně však nezamýšlejí postavit zaměstnance dolu do nové situace ze dne na den, nýbrž nabízejí 28 měsíčních platů, z toho 16 měsíců práce za mzdu, která je o 50 % vyšší než je průměr v Moravskoslezském kraji, a 12 měsíčních platů jako odstupné.

Jasný a srozumitelný je též postoj odborů, které se tradičně odmítají zajímat o cokoli jiného než je zachování jejich pracovních míst, nezajímá je rentabilita podniku, v němž jejich členové pracují, nezajímá je ani osud spoluobčanů, jako jsou třeba učitelé, kteří jsou závislí na výdajích státního rozpočtu, tradičně sobecky by si přáli, aby státní rozpočet utrácel peníze na prvním místě právě pro ně. Odboráři vtrhli do budovy OKD, rozbili tam okno, ale slíbili, že škodu uhradí.

Protest horníků v Ostravě
Protest horníků v Ostravě

Jasně se vyjádřila i vláda, která nechce vyhazovat rozpočtové zdroje, jichž je zapotřebí všude, kam jen oko pohlédne, ve školství, ve vědě, peníze potřebuje policie, aby se udržela bezpečnost zejména v oblastech ohrožených pravicovým extremismem, peníze jsou naléhavě zapotřebí na opravy silnic atd., atd. Zdá se, že pouze prezident Miloš Zeman vypadnul z role, když by jako ekonom rád viděl, aby těžce ztrátová těžba na dole Paskov pokračovala až do roku 2016, přičemž financování ztrátové těžby by bylo jen na majitelích dolu, což je nápad vskutku „státnický“.

První reakcí nezaujatého člověka odjinud než z Ostravska je soucit s horníky, kteří přicházejí o práci a živobytí i se svými rodinami. Soucit s bližním a připravenost projevit jej ochotou účinně pomoci trpícímu je jednou z nejkrásnějších hodnot, které jsou v základech naší křesťanské civilizace. Ve velké otevřené společnosti, jako je ta česká, většinu našich bližních osobně neznáme, a přesto musíme cítit povinnost jim pomoci. Spoléhat přitom jen na stát není pěkné, je to jen výmluva morálně pokleslých. Je velmi potěšitelné, že ochota lidí pomáhat bližním v nouzi u nás roste, potvrdili by to jistě všichni ti, kteří byli postiženi třeba povodněmi nebo na které dopadly jiné rány osudu. Ač se to může zdát na první pohled nesouřadné, pokles cen černého uhlí a jeho dopady na zaměstnanost horníků je druhově stejně nepředvídatelná a nikým nezaviněná pohroma, jakou jsou třeba povodně. Je to tedy stejně taková výzva pro všechny, aby se ukázali jako bližní.

Protest horníků
Protest horníků