ČT edu připomíná významná výročí. Pracovní listy a videa přibližují konec války i jubilea panovníků

Na aktuální výročí se zaměřila nová část vzdělávacího webu České televize ČT edu. Kromě souborů tematických videí v něm děti naleznou také pracovní listy. Podobně jako na dalších součástech ČT edu se na připomínce výročí podílejí zkušení učitelé, metodici a didaktici.

Jedna z kolekcí připomínajících velká výročí je ke Dni vítězství – 75. výročí konce druhé světové války. Zahrnuje přes 30 videí, mezi kterými se objevují i vybrané pasáže z nového filmu ČT o Emanuelu Moravcovi Anatomie zrady, a pět pracovních listů pro základní i střední školy.

Další kolekce vznikly k významným výročím minulých let – narození Marie Terezie a Karla IV. Pracovní listy připravovali učitelé dějepisu a českého jazyka, odkazují na konkrétní videa a vedou tak žáky k tomu, aby si vedle posilování historických vědomostí sekundárně osvojovali i kompetence v oblasti kritické práce s informacemi a nelineárními texty. 

Webové stránky ČT edu spustila Česká televize 1. 4. jako reakci na aktuální situaci ve školství ve snaze pomoci pedagogům s distančním vzděláváním a rodičům s domácí přípravou dětí. Videa pro ČT edu vybírala padesátka zkušených učitelů a odborníků v návaznosti na rámcové vzdělávací programy i učitelskou praxi. Videa, která nyní pokrývají přes 200 témat, jsou přehledně rozdělena podle stupňů vzdělávání i jednotlivých předmětů.

Vzdělávací web České televize zastřešuje přes tři tisíce krátkých vzdělávacích videí, která z pořadů České televize vybírali zkušení učitelé, metodici a didaktici. V aktuální situaci tak ČT edu využívají zejména pedagogové základních a středních škol pro vedení distanční výuky.