U WhatsApp či Skype chce Evropská komise lepší ochranu soukromí uživatelů

Pravidla pro internetové komunikační služby jako je WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage nebo Skype by se v Evropské unii měla zpřísnit. Evropská komise chce totiž zlepšit ochranu soukromí uživatelů. Poskytovatelé by měli zajistit důvěrnost svých služeb, včetně údajů o komunikaci, tedy takzvaných metadat, a žádat zákazníky o souhlas s jejich případným využitím. Návrh také počítá se zákazem libovolné formy uživatelem nevyžádané komunikace, označované často jako spam.

Evropská komise navrhuje rozšířit pravidla, která se nyní týkají jen klasických telekomunikačních operátorů, takže by se měla vztahovat také na poskytovatele internetového volání a textových služeb.

Unijní exekutiva dlouhodobě uzavírá mezery ve své legislativě, které se ve svém důsledku dotýkají především velkých amerických internetových společností, jako je Google, Facebook nebo Apple. Za porušení navrhovaných pravidel by firmám hrozily sankce až do výše čtyř procent jejich celkového obratu.

„Naše dnešní návrhy doplňují rámec pro ochranu dat v EU. Zajistí, že soukromí elektronické komunikace je chráněno moderními a efektivními pravidly a že evropské instituce budou stejně vysoké standardy vyžadovat od všech členských zemí,“ uvedl místopředseda komise Frans Timmermans.

O věci nyní budou jednat členské země a Evropský parlament, komise by ale ráda viděla jejich přijetí před 25. květnem 2018, tedy do začátku platnosti související obecné směrnice o ochraně dat.

Zamezit zneužívaní dat

Eurokomisařka odpovědná za spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová zdůraznila, že cílem je zamezit možnosti zneužívání soukromých dat sebraných z nejrůznějších nových komunikačních nástrojů. „Myslím si, že to je nutné doplnění stávající legislativy,“ poznamenala.

Podle aktuálních návrhů bude třeba souhlas uživatelů nejen s nahráváním a zaznamenáváním hovorů, ale také s uchováváním textových a chatových zpráv či e-mailů. Přesně naopak bude stanoveno, kdy a za jakých podmínek je takové zachovávání povoleno.

Zjednodušit by se měla pravidla pro takzvaná „cookies“, která se využívají například pro cílenou reklamu na internetu a nyní ve většině případů potřebují souhlas uživatele. V budoucnu by místo opakovaného potvrzování na každé webové stránce měl uživatel mít možnost věc nastavit přímo ve svém prohlížeči.

Uživatelé také budou muset výslovně souhlasit s jim určenou komerční komunikací bez ohledu na její formu – tedy ať už v případě e-mailu, SMS nebo chatových zpráv. V principu se to týká i marketingových telefonátů, byť zde komise nabízí členským zemím možnost postupu, kdy by lidé museli výslovně oznámit, že takové telefonáty odmítají.