Satelitní vysílání ČT24 bude nově i v HD kvalitě

Česká televize přejde v průběhu listopadu v satelitní distribuci k vysílání všech šesti svých kanálů ve vysokém rozlišení. V HD kvalitě tak budou moci diváci touto cestou sledovat i zpravodajský kanál ČT24. Provozovatelům převzatého vysílání bude i nadále poskytovat pro základní balíčky své programy zdarma a nabídne obě verze vysílání, tedy HD i SD kvalitu.

ČT tímto krokem reaguje na dlouhodobý technologický vývoj, očekávání diváků i aktuální trendy na televizním trhu, kdy satelitní operátoři rozšiřují svoji nabídku o obsah ve vysokém rozlišení.

Největší komerční vysílatelé například už od letošního léta nabízejí některé své programy pouze v HD kvalitě. Více než 90 procent diváků, kteří pro sledování televize využívají satelit, tak může sledovat plnohodnotnou televizní nabídku pouze v případě, že vlastní HD přijímač.

Pro provozovatele převzatého vysílání se v návaznosti na přechod na HD nic nemění. I nadále jim bude ČT poskytovat všechny své programy zdarma pro začlenění do nejnižší nabídky, tedy nabídky dostupné všem zákazníkům daného provozovatele. Budou mít zároveň možnost zařadit do svého portfolia vysílání ČT v SD i HD kvalitě.

V souvislosti s přechodem na HD vysílání bude Česká televize poptávat kompletní službu satelitní distribuce signálu spočívající v převzetí, zakódování a doručení svých programů a souvisejících služeb až k divákovi na jeho přijímač. Podmínky budou nastaveny tak, aby pro diváka znamenaly v případě změny operátora či satelitní pozice minimální, nejlépe nulové, náklady.

Podmínky soutěže na poskytovatele satelitní distribuce pro Českou televizi budou prezentovány všem potenciálním uchazečům. ČT zohlední nejen cenu za poskytovanou službu, ale i cenu za dosaženého diváka.

Satelitní vysílání je pro Českou televizi doplňkovým způsobem šíření programů, jeho primárním cílem je pokrytí území České republiky v těch lokalitách, kde není dostupný kvalitní signál v pozemském vysílaní DVB-T. Důležitou roli proto hraje počet diváků, kteří ke službě mají přístup.

V případě, že provozovatel převzatého vysílání prostřednictvím družice bude mít zájem o sdílení transportních signálů programu České televize, bude se podílet na nákladech v poměru odpovídajícím počtu operátorů sdílejících signály pro tyto programy.