Za průzkum zveřejněný jediný den před volbami musí Mafra zaplatit pokutu

Jak se vybarví po víkendu? - tak se ptal titulek Mladé fronty DNES před komunálními volbami v roce 2010. Problém byl ale v tom, že šlo o průzkum, a to jediný den před samotnými volbami, což je zakázané. Nejvyšší správní soud (NSS) tak vydavatelství Mafra potvrdil pokutu 100 tisíc za porušení moratoria o nepublikování průzkumů bezprostředně před otevřením volebních místností.

Moratorium podle zákona o obcích začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření. Zákaz se týká i opakovaného zveřejnění výsledků starších průzkumů, vyplývá z rozhodnutí, o kterém informovala mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

„Rozhodnutí nám bylo doručeno ve čtvrtek do datové schránky. Prostudujeme ho a zvážíme další postup.“

Silvie Škábová

mluvčí Mafry

Komunální volby se v roce 2010 konaly 15. a 16. října. V Mladé frontě DNES ale vyšel ještě 14. října článek, kde informovala o výsledcích předvolebních výzkumů z Prahy, Brna a Ostravy. Pražský magistrát za to později vyměřil vydavatelství Mafra pokutu. Následoval soudní spor završený neúspěšnou kasační stížností Mafry.

Moratorium platí i na starší průzkum

Spornou otázkou bylo to, zda lze podle zákona o obecních volbách postihovat i právnické osoby, které v době předvolebního moratoria znovu otisknou již dříve publikované předvolební průzkumy. Mafra uváděla, že data se už dříve objevila v Otázkách Václava Moravce v České televizi, stejně jako na stránkách starších vydání Mladé fronty DNES.

NSS ale dospěl k závěru, že se vydavatelství publikováním průzkumu dopustilo správního deliktu, i když šlo o opakované publikování známých údajů. Postih za porušení předvolebního moratoria podle NSS nepochybně představuje omezení svobody projevu, nicméně je to omezení přípustné, legální a legitimní.

„Stěžovatelka byla trestána za zveřejnění průzkumů v deníku Mladá fronta DNES pouhý jediný den před začátkem voleb. Nelze tak podpořit názor, že časové omezení její svobody projevu bylo vzhledem ke sledovanému cíli neproporcionálně dlouhé,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

„Stěžovatelka nebyla omezena v jakémkoliv politickém projevu, nýbrž pouze v publikaci předvolebních průzkumů, krom toho neaktuálních, aniž by na tuto skutečnost byli voliči upozorněni.“

Tomáš Langášek

soudce zpravodaj, NSS

NSS považuje za přiměřenou i výši pokuty, která je na spodní hranici zákonné sazby. Právnickým osobám lze za porušení moratoria uložit podle zákona o obecních volbách pokutu až 500 tisíc korun.