Čech si přečte zprávy na internetu, Rakušan si raději koupí noviny

Televize, nebo internet? Smartphone, nebo počítač? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Reuters Institute na Oxford University. Sledovali totiž, jaké jsou zvyky diváků a čtenářů zpravodajství. Česko bylo do výzkumu zahrnuto vůbec poprvé a odborníci ho srovnávali s dalšími 17 zeměmi.

V prvé řadě se ukázalo, že 44 procent Čechů vnímá jako hlavní zdroj zpráv internet, což je vůbec nejvyšší číslo ze všech sledovaných zemí. Podle Václava Štětky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to může být dáno do jisté míry i tím, že drtivá většina online obsahů v Česku je přístupná zdarma.

„Je zajímavé, že Česká republika vykazuje ze všech zemí vůbec nejvyšší podíl lidí, kteří čtou online zpravodajství – více než devadesát procent respondentů uvedlo, že v posledním týdnu navštívili nějaký zpravodajský server. “

Václav Štětka

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Velmi zajímavé jsou výsledky Rakouska, kde internet (24 %) předběhla nejen televize (35 %), ale i tisk (25 %). Dokonce 67 procent Rakušanů uvedlo, že si během týdne vždy přečte zprávy v novinách. Průměr zkoumaných zemí je v tomto ohledu přitom pouze 37 procent. „Tištěná média mají v Rakousku tradičně silnou pozici, která vychází z toho, že tamější trh je poměrně stabilní, vysoce koncentrovaný a opírá se především o příjmy z předplatného, které se podílí na 75 % prodaných výtisků,“ dodává Štětka.

Zdroj: Reuters Institute for the Study of Journalism

Studie ale upozorňuje na to, že tyto preference jsou hodně ovlivněné věkem. Starší lidé totiž častěji upřednostňují televizi, kdežto ti mladší jsou mnohem častěji online. Když se to ale zprůměruje, stále vyhrává televize. Otázkou je, jak to bude vypadat, až dnešní mladá generace zestárne.

Češi si na smartphonech příliš nečtou

Na online zpravodajství přistupují Češi nejčastěji přes notebooky a stolní počítače – konkrétně 83 procent. Průměr zkoumaných zemí je 68 procent. Kde ale naopak zaostávají, jsou smartphony. Například sousední Poláci, ale i Turci přes ně sledují zpravodajství mnohem častěji. Málo populární je u Čechů také tablet. Zprávy na něm čte pouze 16 procent z nich.

Štětka upozorňuje na to, že se na takto nízkých číslech mohla podepsat ještě relativně vysoká cena mobilního internetového připojení.

Zdroj: Reuters Institute for the Study of Journalism

„Tyto výsledky naznačují, že i mezi online uživateli probíhá ten posun ke zprávám v mobilu v různých evropských zemích různě rychle. A právě v České republice zůstává mnohem populárnější notebook nebo stolní počítač,“ uvedl hlavní autor výzkumu Richard Fletcher.

Facebook vede

Při průzkumu sociálních sítí jakožto zdrojů zpravodajství vyhrál mezi Čechy zcela jednoznačně Facebook. V tomto ohledu ale rozhodně nejsou první. Facebook jako určitý rozcestník zpráv hodně využívají v Portugalsku nebo v Turecku. Naopak Rakušané si na sociálních sítích zprávy příliš nečtou.

Zdroj: Reuters Institute for the Study of Journalism

Tyto výsledky ohledně sociálních sítí podle výzkumníků úzce souvisí s další jejich otázkou – jaké mají v digitální době postavení tradiční mediální značky, které zde byly ještě před nástupem internetu.

Sociální sítě jakožto zdroj zpravodajství totiž používají lidé méně v těch zemích, kde si tyto tradiční značky udržely i dnes svou pevnou pozici. A mezi ně rozhodně patří i Česká republika. Z těch nových, už čistě digitálních, značek mezi Čechy vede Aktuálně.cz (31 %), následované Super.cz (12 %) a Google News (6 %).

Zdroj: Reuters Institute for the Study of Journalism

Poslední otázka výzkumu se pak týkala placeného zpravodajství na internetu. „Podíl respondentů, kteří si v průběhu posledního roku zaplatili za online zprávy, je v některých případech velmi nízká,“ říká další ze spoluautorů studie Nic Newman. A platí to i pro Česko, kde je podíl těch, kteří za zprávy zaplatili 7 procent.

Nejvyšší čísla dosáhlo v tomto ohledu Turecko (29 %) a Polsko (17 %). I přes tyto rozdíly mezi jednotlivými zeměmi studie zdůrazňuje, jak mohou některé experimenty ukázat možnou budoucí cestu pro placené obsahy. Zmiňuje konkrétně zpoplatnění webů a předplatné v Polsku a projekt takzvaných mikroplateb v projektu Blendle (při každém přístupu uživatel zaplatí za jednotlivé články) v Nizozemsku.

Video Newsroom ČT24
video

Čech si přečte zprávy na internetu, Rakušan si raději koupí noviny