Mezi 15 kandidáty do Rady ČT je Pačes i Žantovský

Sněmovní volební výbor vybral 15 kandidátů, kteří se v květnu v dolní komoře zúčastní volby pěti členů Rady České televize. Do užší nominace se dostali současný předseda rady Jaroslav Dědič, kanoista Martin Doktor, děkan Fakulty sociálních věd Jakub Končelík, geolog Václav Cílek nebo bývalý předseda Akademie věd Václav Pačes. Zájem o zvolení do Rady ČT projevilo původně 53 kandidátů, jeden z nich později rezignoval.

Do vybrané patnáctky se dostali i novinář a bývalý člen vysílací rady Petr Žantovský, publicista Zdeněk Šarapatka, pedagog Daniel Váňa, novinář Petr Brod, historik Jiří Militký, bývalý ředitel ČT2 Jan Mrzena, univerzitní pedagog Tomáš Glanc, katolický duchovní a lékař Jaroslav Maxmilián Kašparů nebo historik a pedagog Nikolaj Savický. Neuspěly naopak bývalé radní Dana Makrlíková nebo Helena Fibingerová. Ze současných radních bude mandát obhajovat předseda Dědič a člen rady Jiří Kratochvíl.

Patnáctičlenná Rada České televize je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje právo kontrolovat činnost ČT. Do její působnosti patří například jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií, schvalovat rozpočet a závěrečný účet nebo kontrolovat plnění rozpočtu ČT. Naposledy se rada obměnila loni v březnu, kdy poslanci zvolili šest nových členů. Současné funkční období v květnu skončí rovněž Josefu Pavlatovi, Petru Koutnému a Janu Prokešovi.

Princip fungování a výběru členů do mediálních rad je dlouhodobě diskutovaným tématem. Politický výběr kandidátů nominovaných jednotlivými sdruženími kritizují občanské iniciativy i lidé z médií, kultury a dalších oborů. V letošním roce se očekává změna pravidel fungování těchto rad. Ministerstvo kultury již oznámilo práce na novele zákonů upravující obě veřejnoprávní média, návrh zákonů chce předložit do konce roku.

Postupující kandidáti:

 • Jaroslav Dědič
 • Martin Doktor
 • Petr Žantovský
 • Václav Cílek
 • Jakub Končelík
 • Jiří Kratochvíl
 • Zdeněk Šarapatka
 • Daniel Váňa
 • Petr Brod
 • Jiří Militký
 • Jan Mrzena
 • Tomáš Glanc
 • Václav Pačes
 • Jaroslav Maxmilián Kašparů
 • Nikolaj Savický