Staronovým předsedou vysílací rady byl zvolen Václav Žák

Praha - Staronovým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byl dnes zvolen Václav Žák, který v čele rady stál již v předchozích dvou letech. Členové rady jej zvolili v první den svého třídenního zasedání v Praze. Za místopředsedy si dnes rada zvolila Alenu Mackovou, Jiřího Šenkýře a Daniela Nováka, potvrdil šéf úřadu rady Pavel Bartoš. Jejich nové funkční období začne 1. března.

Macková se Šenkýřem své funkce zastávali i v dosavadním období, Šenkýř navíc také v tom předcházejícím, tedy od května 2003. Také Novák již v minulosti místopředsedou rady byl, a to od května 2003 do konce února 2006. Oproti předcházejícímu období tak členem vedení nebude Petr Pospíchal, který radě předsedal právě od května 2003 do února 2006 a poté byl až dosud místopředsedou.

Žák, Šenkýř i Novák budou své funkce vykonávat rok a čtvrt, protože jim v příštím květnu končí šestiletý mandát v radě. Macková bude místopředsedkyní dva roky, protože členství v radě jí končí v červenci 2011. Vedení rady je voleno podle jednacího řádu na dva roky, rada si ale může odhlasovat i jinou délku trvání.

„Klíčová úloha, která radu v nadcházejícím období čeká, je spolupráce na zavedení nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách,“ řekl ČTK letos třiašedesátiletý Žák na otázku, co bude podle něj hlavním úkolem rady v blízké budoucnosti.

Novou směrnici nahrazující dosavadní směrnici nazývanou Televize bez hranic na základě návrhu Evropské komise schválily členské státy EU a na konci listopadu loňského roku s ní souhlasili také europoslanci. Členské země unie nyní mají dva roky na to, aby směrnici do dvou let zavedly do svého práva.

Žák je absolventem Fakulty technické a jaderné fyziky v Praze. Od roku 1968 do roku 1989 pracoval na vývoji operačních systémů počítačů třetí a tříapůlté generace ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Během 70. let se podílel na organizování neoficiálních aktivit, v lednu 1977 podepsal Chartu 77. Byl také mimo jiné členem předsednictva Kruhu nezávislé inteligence a členem správní rady Středoevropské university.

Na začátku roku 1990 se stal ředitelem odboru informatiky na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V červnu 1990 byl zvolen do České národní rady a stal se jejím místopředsedou. Patřil mezi zakladatele Občanského hnutí. Z politiky odešel v roce 1992, od té doby se věnuje také publicistické a vědecké činnosti.

Rada má ze zákona 13 členů. Je správním úřadem, který vykonává státní správu ohledně rozhlasového a televizního vysílání. K hlavním pravomocem rady mimo jiné patří právo udělovat či odnímat licence opravňující k vysílání, monitorovat vysílání v České republice a dohlížet na to, zda televize a rádia ve svém programu neporušují zákon. Pokud rada usoudí, že zákon byl provozovatelem vysílání překročen, je oprávněna udělovat až milionové pokuty.

Rada je nezávislý orgán a je odpovědna sněmovně, která volí a odvolává její členy. Činnost rady je hrazena z rozpočtu ČR. Členy rady nominují politické strany, jejich mandát je šestiletý. Členové rady nesmějí podle zákona zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch.