ČT uspořádala seminář o vlivu televize na výchovu dětí

Praha - Česká televize připravila pro své dramaturgy a ostatní pracovníky, kteří se podílejí na vysílání televizních pořadů, seminář o vlivu médií na výchovu dětí a mládeže. Kromě psychologů zde vystoupili i různí odborníci. Televize se má řídit zákonem, podle kterého by se mezi 22 až 6 hodinou nemělo na obrazovce vyskytovat žádné názorné násilí ani záběry ohrožující mravní výchovu dětí.

Jedním z přednášejících byl i psycholog Jeroným Klimeš, který se zabývá vlivem rodiny a televize na chování dětí. „Podle posledních výzkumů má nejenom obsah televizního vysílání, ale především množství konzumovaného času u televize, velice negativní vliv na vznik takzvaného televizního dítěte,“ uvedl Klimeš. Jako příklad, kdy se děti inspirují filmem nebo televizí, uvedl specifické útoky baseballovou pálkou, která je v Čechách naprosto netypická.
 
Televizi dnes sledují i velmi malé děti. Pokud u ní tráví hodně času, hrozí zde riziko, že ztratí schopnost kultivovaného vyjadřování. Větší problém tvoří fiktivní násilí na obrazovkách. Děti totiž neví, že se jedná pouze o fiktivní násilí. „Vnímají ho jako divnou realitu,“ dodal Klimeš.

Vulgarismy, které někomu uklouznou, nejsou podle něj tak závažné jako fakt, že mnoho dětí má v pokojíčku vlastní televizi. „Mohou se na ni dívat více méně neomezeně a rodiče nemají žádnou představu o tom, na co se dívají,“ obává se Klimeš. Doporučení psychologů pro rodiče je jasné. Žádná televize do dětského pokojíčku a nesledovat více než jeden pořad denně.