Rada pro reklamu loni obdržela 77 stížností

Praha - Za loňský rok mírně stoupl počet stížností na závadnost reklam, kterými se zabývala arbitrážní komise Rady pro reklamu (RPR). V roce 2007 jich bylo 77, tedy zhruba o 13 procent více než o rok dříve. Rada ve 20 případech dospěla k tomu, že stížnost je oprávněná a dotyčná reklama je závadná, což je nejvíce za posledních šest let.

Závadnost reklamy podle výroku komise RPR spočívá v tom, že byla buď srovnávací, klamavá nebo zavádějící, popřípadě porušovala jiná pravidla pro reklamu. Za takovou reklamu ale nehrozí ze strany RPR žádný postih. Rada je totiž profesní nestátní neziskovou organizací, která nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada pro reklamu vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Největší počet stížností, které na komisi rady přišel, se týkal reklam vysílaných v televizi, byla jich téměř polovina. Ve 14 případech si lidé či firmy stěžovali na reklamu v tisku, v sedmi případech na internetu, šest stížností se týkalo billboardů. V ještě menším množství se to týkalo kinoreklamy, rádia, letáků a plakátů.

Pouze jedinému zadavateli se stalo, že komise rady označila za závadné dvě jeho reklamy, u ostatních to bylo vždy pouze jednou. Dvojnásobným „hříšníkem“ byl mobilní operátor T-Mobile, u něhož jako závadnou označila komise rady televizní reklamu na volání ze zahraničí a také TV reklamu na internetové připojení ADSL.

V posledních letech spíše vzrůstá počet stížností, které komise rady řeší, i počet a podíl těch, které rada označí za oprávněné. V roce 2003 tak z 59 stížností na reklamu vyhověla desetině z nich, předloni to bylo již u 19 ze 68 stížností, tedy téměř u 30 procent. Loni to bylo u 20 z 77 stížností, tedy asi u 26 procent.

Podle zástupců reklamního průmyslu se na vyšším počtu stížností i závadných reklam projevuje silnější konkurence na trhu i to, že prostě vzrůstá počet reklamních sdělení v českém mediálním éteru.

Za vyostřeností reklam lze vidět zejména tvrdé konkurenční prostředí mezi firmami i reklamními agenturami. „Reklamy obecně přibývá a prostor se čím dál více zahušťuje, a tak jsou někteří ochotni jít ke krajnější formě reklamy. Když mají zvolit něco neokoukaného, tak se občas dostanou na hranu a občas i za ni,“ myslí si Štěpán Wolde z mediální agentury Media One a dřívější marketingový ředitel agentury ARBOmedia.