Média veřejné služby čeká lákavá digitální budoucnost

Praha - Digitalizace televizního vysílání bude pro média veřejné služby novou výzvou. Z české mediální mapy rozhodně nezmizí, jejich vysílání ale možná změní podobu. S přibývajícími komerčními stanicemi, které budou muset uspokojit svým programem co nejvíce diváků, stoupne jejich význam především na poli původní tvorby.

 

Veřejnoprávní média, o nichž dnes na osmé Českokrumlovské mediální konferenci diskutovali mediální odborníci, poslanci a zástupci České televize a Českého rozhlasu, mají v procesu digitalizace velkou výhodu. Svůj signál budou moci šířit prostřednictvím vlastního digitálního multiplexu s maximálním pokrytím, které je dáno stávající legislativou. „Nevěřím ani, že všechny digitální multiplexy budou vysílat všude, ale za Českou televizi to mohu slíbit,“ konstatoval ředitel České televize Jiří Janeček.


ČT i ČRo se tak moci soustředit na rozvíjení nových stanic a jejich zaplnění rozmanitým „veřejnoprávním obsahem„. V tomto ohledu je komerční stanice nejsou schopné nahradit, protože si nemohou dovolit ztratit svého diváka. „Média veřejné služby potřebujeme proto, aby vyplnila mezery, které televize provozovaná na komerčním základě není schopna vyplnit,“ řekl ČT pedagog UK Milan Šmíd. Podle ředitelky programu České televize Kateřiny Fričové je proto zásadní rozdíl obou typů médií programový. Šéf zpravodajství Milan Fridrich je přesvědčen, že veřejnoprávní média jsou jedním z nutných předpokladů funkční demokracie, jakousi mediální pojistkou.  

Česká televize připravuje pro éru digitálního vysílání hned několik nových programů - v nabídce se objeví stanice vzdělávací, dokumentární i pro děti. Opačným směrem se chystají v Polsku, kde v současnosti uvažují o privatizaci jednoho programu.