NIC.CZ: Potřebujeme domény s diakritikou?


Praha - Nedostatek volných domén ve stávající internetové síti nutí k přemýšlení nad budoucím řešením. Vedle technických možností, vycházejících z nové generace internetového protokolu, se teď čeští odborníci zaměřili na možnost zavedení diakritiky v názvech českých domén. Ze dnešní konference Internet a technologie 08, kterou pořádá český správce domén sdružení NIC.CZ, by se mělo téma dostat do povědomí širší veřejnosti, která nakonec o osudu diakritiky také rozhodne. Podobný už systém využívají například Poláci.

 

Český internet je na zavedení háčků, čárek a dalších znamének podle šéfa sdružení Ondřeje Filipa technicky možné pomocí systému IDN (Internationalized Domain Name). Jeho přínos je ale mnohem větší v zemích, které nepoužívají latinskou abecedu. Podle Filipa by u nás mohlo docházet k častým překlepům nebo vzniku tzv. příklepových domén, které využívají nezáměrných chyb ke stažení uživatelů na doménu jinou. Největším problémem by ale byla nemožnost používání diakritiky při přístupu ze zahraničí, kde se používají odlišné klávesnice. 
 
Domény s diakritikou budou v Česku zavedeny poté, co si to bude žádat trh, tedy především koncoví uživatelé internetu. Sdružení NIC.CZ pravidelně ve dvouletých intervalech testuje potřeby uživatelů speciálním výzkumem, kde se na diakritiku dotazuje. Podle Filipa ale diakritika nebude potřeba, dosavadní výzkumy společnosti to také potvrzují: „V roce 2006 kladně odpovědělo pouze 22 procent organizací,“. Každé tři roky se podle něj objevují technologické inovace, které problém s docházejícími doménami vyřeší. Tím posledním je vývoj internetového protokolu s pořadovým číslem 6.

Domény s diakritikou už přesto fungují v okolních zemích, přestože jejich podíl je zatím příliš nízký. Největší podíl - 3,4 % jich nalezneme v sousedním Německu. Systém IDN už používá např. Rakousko nebo Polsko.