RRTV podle poslanců v minulosti hospodařila nezákonně

Praha - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v minulosti porušila hned tři zákony, které upravují nakládání s penězi: zákon o účetnictví, rozpočtových pravidlech a o finanční kontrole ve veřejné správě. Dnes se na tom shodl sněmovní kontrolní výbor na základě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Účetnictví bylo podle výboru v "hrozném stavu". 

„Chci upozornit na to, že celkové nesprávnosti v absolutní hodnotě dosáhly prakticky výše rozpočtu té účetní jednotky,“ řekl dnes před poslanci prezident NKÚ, který zkoumal sestavení účetní závěrky RRTV za rok 2006, František Dohnal.

Rada dostala loni i letos od státu kolem 60 milionů korun, v kontrolovaném období roku 2006 hospodařila s 48 miliony korun. Kontrola se v RRTV uskutečnila poprvé. Poslanci teď chtějí vědět, jak rada kontrolovala nakládání s penězi od roku 2002.

Předseda rady Václav Žák kontrolu z NKÚ uvítal, ale zároveň vyjádřil lítost nad tím, že nepřišla o deset let dříve. „Tak bychom tady v této trochu trapné situaci nemuseli sedět,“ podotkl. Poslance ale informoval i o opatřeních k nápravě.

Podle Žáka jsou zjištěné nedostatky jen vyústěním situace z předchozích let. Například již kontrola z Finančního úřadu pro Prahy 10 v roce 2003 zjistila nesprávné účtování; rada v předchozích letech ani nezjišťovala přesný stav svého majetku a závazků. Sepsat majetek a vytvořit jeho evidenci museli čtyři zaměstnanci provozního odboru rady včetně řidiče, a to vedle svých řádných pracovních povinností. Část účetnictví z let 1998 až 2001 musel úřad rady zrekonstruovat.

Na vedení účetnictví si přitom rada v určitém období najala externí firmu, které také za práci zaplatila. „Bylo zaplaceno za zmetek,“ odpověděl na dotaz poslance Josefa Čerňanského (ČSSD) ředitel úřadu rady Petr Bartoš.