Česká televize dostala pokutu za reportáž o poslanci Dimitrovovi

Brno - Rada pro rozhlasové a televizí vysílání udělila České televizi pokutu 200.000 korun za zkreslující reportáž o vzdělání poslance Kosty Dimitrova (ČSSD). Zpráva v pořadu Události v roce 2006 naznačila, že Dimitrov neoprávněně používá inženýrský titul z Vysoké školy ekonomické. Univerzita neposkytnula ČT kompletní informace, podle soudu si je však měla řádně ověřit před tím, než reportáž odvysílala.

„Stěžovatelka (ČT) by v zájmu zachování objektivity vysílání i v zájmu udržení určité profesionální úrovně své práce měla ověřit každou informaci, kterou hodlá zveřejnit,“ uvedl NSS v rozhodnutí.

Poslanec Dimitrov po volbách v roce 2006 reportérům řekl, že vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Televize se informaci pokoušela ověřit ve škole. Pracovník archivu štábu řekl, že v seznamu absolventů není nikdo toho jména.

Po odvysílání reportáže se ukázalo, že archivář zkoumal jen seznam denních studentů. Dimitrov se přitom vzdělával dálkově. Druhý den ČT odvysílala omluvu vysoké školy, sama se však podle soudu neomluvila.

Televize podle radních neudělala vše pro to, aby informaci ověřila, a proto porušila zákonnou povinnost nabízet objektivní a vyvážené informace. „Je nesporné, že v daném případě došlo k pochybení na straně školy. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že odpovědnost za obsah programů nese jako provozovatel vysílání stěžovatelka (ČT),“ uvedli soudci správního soudu.