Senát chce rozhodovat o sestavení mediálních rad

Praha - Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky dnes Poslanecké sněmovně předložila návrh zákona, podle nějž by o složení rad veřejnoprávních médií, tedy Rady České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, rozhodovali vedle poslanců i senátoři. Senát si tím slibuje větší stabilitu těchto rad a snížení politického vlivu na jejich členy.

Návrh senátorů obsahuje i změny v obsazení rad. Dosavadních sedm křesel v Radě ČTK by se rozšířilo na devět, Rada ČRo by k dosavadním devíti křeslům obdržela nově další tři. Patnáctičlenná Rada ČT by zůstala beze změny. U patnáctičlenných rad by senátoři každé dva roky volili dva členy rad, poslanci pak členy tři. V případě Rady ČTK by Senát volil tři členy a sněmovna šest členů. Funkční období radních by bylo stejně jako nyní šestileté.

Pokud bude zákon přijat, zanikne všem současným radním mandát a obě dvě komory budou očekávat návrhy na nové obsazení. Doteď o návrzích, které měly v každé z rad zahrnout zástupce všech významných společenských skupin, rozhodovala jen Poslanecká sněmovna. I nadále by platilo, že se jedna třetina Rady obnoví každé dva roky. O tom, který z nově zvolených radních bude v dozorčích orgánech veřejnoprávních médií zasedat dva, čtyři, nebo šest let, rozhodne los.

Senát v návrhu požaduje také možnost odvolat ředitele všech tří médií v časovém rozmezí od vstoupení novely v platnost a naplnění všech tří rad do dvou třetin. Rady by mohly být odvolány v případě, že Senát i sněmovna odmítnou jejich výroční zprávu.

Senátní mediální komise také mimo jiné upravila pasáž týkající se případného střetu zájmů členů rad. Pokud by zvolený člen rady vykonával nějakou činnost, která by byla v rozporu s jeho působením v radě, musel by se této činnosti vzdát bez zbytečného odkladu poté, co začne vykonávat funkci v radě, nejpozději však do 30 dnů od začátku mandátu. Původně senátoři navrhovali, aby tak nově zvolení členové rad učinili již ke dni zvolení.

Návrh na změnu právních norem vymezujících fungování Rady ČT, ČRo a ČTK se neobjevuje poprvé. Snaha upravit tyto normy se v české politice projevila již po období takzvané televizní či vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001. Senát například navrhoval koncem roku 2004 rozdělit volbu členů mezi obě komory parlamentu a prezidenta. Poslanci tehdy návrh zamítli.