Česká televize podporuje rozvoj internetového protokolu IPv6

Praha - Česká televize prostřednictvím Národního centra videa (NACEVI) zpřístupnila jako první televize na světě vysílání do internetu prostřednictvím protokolu IPv6. Ten umožňuje přehrávat video v přehrávači v televizní kvalitě PAL.

Protokol IPv6 je následníkem IPv4, jeho hlavní výhodou je větší adresní prostor, což umožňuje větší pružnost při přiřazování adres. Vysoký počet adres umožňuje hierarchické uspořádání, což zjednodušuje směrování a přečíslování.

Adresa IPv6 je dlouhá 128 bitů, oproti 32 bitům u IPv4. Díky většímu adresnímu prostoru odpadá potenciální vyčerpání adresního prostoru IPv4.

Uživatelé, kteří již používají protokol IPv6, mohou už nyní sledovat testovací vysílání ČT24 v televizní kvalitě. V dosavadním protokolu IPv4 se při testovacím vysílání zobrazí pouze malé okno.