Začátek příštího roku - termín pro informační kampaň k nástupu digitalizace

Praha - Dnešní konference se nesoustředí jen na problémy digitalizace, ale také například na to, jak nástup nových televizí změní reklamní trh nebo jak by měla vypadat kampaň, která má všem přinést základní informace o nastupujícím digitálním TV vysílání a s tím souvisejícím vypínáním tradičního analogového zemského vysílání. Taková informační kampaň pro obyvatele České republiky by mohla začít na začátku příštího roku.

Na konferenci o digitálním vysílání DIGImedia 2008, kterou spolupořádá i Česká televize, to dnes uvedl národní koordinátor pro přechod k digitálnímu vysílání Zdeněk Duspiva s tím, že nyní probíhá primární projekt v oblasti Plzeňska a jižních Čech, kde bude dílčí informační kampaň o ukončení vysílání České televize.

Na informační kampaň vláda vyčlenila 100 milionů korun

Na hlavní kampaň, která začne začátkem příštího roku, kdy bude postupně docházet k definitivnímu vypnutí všech televizních programů všech televizí, vláda vyčlenila na letošní rok 100 milionů korun s tím, že minimálně 30 milionů půjde na kampaň v každém dalším roce.

Rámec podmínek pro přechod na digitalizaci je podle Duspivy téměř kompletní, otázkou však zůstává, jak zareagují televize Prima a Nova na technický plán přechodu. Rozhodnutí obou televizí, zda se připojí k technickému plánu a budou vracet televizní kmitočty, za něž dostanou novou licenci, budou známa během srpna.

V současné době je příprava kampaně ve fázi, kdy Národní koordinační skupina (NKS) pro přechod k digitálnímu vysílání jedná se subjekty, kterých se digitalizace týká, o formě jejich zapojení do kampaně. NKS vyzvala podle Duspivy i soukromé subjekty, aby přišly s projekty, na kterých by mohly spolupracovat.

Druhou fází přípravy kampaně bude vyhlášení výběrového řízení na realizátora kampaně. Třetí pak její spuštění, a to postupně po regionech tak, jak v nich bude analogové vysílání vypínáno a jak jsou uvedeny v Technickém plánu přechodu k digitálnímu vysílání.

Cílem kampaně je podle Duspivy zejména dát lidem informace, co pro ně nastávající změna znamená. Kampaň bude technologicky neutrální, což znamená, že lidé dostanou informace o všech možných způsobech digitálního TV vysílání, nejen zemského, ale i satelitního či kabelového. Úkolem kampaně je ale také dát dostatečné informace i státní správě a samosprávě, neboť ty budou v případě potíží u obyvatel „první na ráně“.

Součástí kampaně bude i nabídka pomoci vybraným skupinám obyvatel, například zdravotně postiženým, seniorům či sociálním zařízením, například formou odborné asistence.

Analogové vysílání se postupně vypíná

Analogové zemské TV vysílání již v současné době skončilo na Domažlicku, v následujících měsících až do června 2012 bude podle plánu vlády postupně vypnuto v celé ČR. Nahrazeno bude zemským digitálním vysíláním, které již nyní pokrývá zhruba polovinu obyvatel a dále se rozšiřuje.

Nutností pro příjem digitálního zemského vysílání je zapojení převaděče signálu, takzvaného set-top boxu, nebo zakoupení dražšího televizoru s již zabudovaným digitálním tunerem. Další možností je přechod k placeným nabídkám satelitních, kabelových a internetových operátorů.

DIGImedia
DIGImedia
Více fotek
  • DIGImedia autor: Martin Šesták, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/266/26577.jpg
  • Petr Dvořák autor: Martin Šesták, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/266/26571.jpg