Digimedia 2008: největší posun za námi, dlouhá cesta pořád zůstává

Praha - Na Kavčích horách v Praze se uskutečnil třetí ročník odborné konference o digitalizaci, médiích a komunikaci Digimedia 2008, kterou pořádá Asociace českých reklamních agentur spolu s Českou televizí. Společným jmenovatelem celého dne se stalo aktuální dění kolem zavádění zemského digitálního televizního vysílání v České republice. Účastníci se ale také věnovali možným směrům, kterými by se proces digitalizace mohl v budoucnosti ubírat. Velký prostor byl věnován i vlivům změn v mediální sféře na trh s reklamou.

Od minulého ročníku v Česku došlo v digitalizačním procesu k největšímu posunu za poslední léta. Shodli se na tom účastníci dopoledního panelu, který se ve svých dvou částech věnoval aktuální situaci  i mediální politice státu. V tomto ohledu Česko po přelomové diginovele vysílacího zákona, platné od začátku roku, čeká také implementace evropské směrnice, která reguluje kromě některých internetových služeb i obsah televizního vysílání.

Informační kampaň přijde příští rok

Velká pozornost se ale upínala především k přechodu analogového vysílání do digitální formy. S postupným vypínáním  tradičního analogového zemského vysílání souvisí i kampaň, která má občanům přinést základní informace o nastupujícím digitálním TV vysílání. Národní koordinátor pro přechod k digitálnímu vysílání Zdeněk Duspiva takovou kampaň slíbil na začátek příštího roku.

Letos už žádný nováček nepřibyde

Ve dvou odpoledních panelech hrály hlavní roli koláče sledovanosti a reklama. Řeč byla o digitalizací způsobených změnách na mediálním trhu a nových příležitostech pro zadavatele reklamy. Jiří Balvín, šéf Asociace digitálních televizí a ředitel hudební stanice Óčko, zmiňoval především velkou finanční náročnost nových projektů.

„V této malé zemi není prostor pro všeobjímající plnoformátové televize,“ uvedl Balvín. Schůdnější se zdá být cesta specializovaného kanálu, kterou se vydal i benjamínek českého digitálního vysílání, zpravodajská televize Z1. Podle Balvína je Z1 také posledním letošním přírůstkem digitální rodiny. Do konce roku rozjezd žádné nové stanice neočekává.

Reklama nezlevní 

Příchod nových televizí na scénu povede k větší segmentaci trhu. To bude mít následky nejen pro současné celoplošné vládce českého televizního vysílání, kteří bezpochyby přijdou o část diváků, ale také pro zadavatele reklamy. Nové konkurenční prostředí ale podle odborníků k poklesu cen reklamy nepovede.

Nové stanice zřejmě budou muset nabídnout výhodnější podmínky než stávající komerční televize Nova a Prima. „Na druhou stranu v absolutních číslech zřejmě cena kampaně poroste, protože na dosažení stejného zásahu jako dnes budou potřebovat využít více televizí,“ odhadl Martin Nováček z mediální agentury OMD.