Šest členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se soudí o ušlou mzdu v hodnotě 20 milionů

Praha - Šestice bývalých členů se soudí o platy, o které nejen podle svých výpovědí přišli neoprávněně. Zdeněk Duspiva, Pavel Foltán, Josef Musil, Jiří Novotný, Petr Štěpánek a Petr Žantovský byli na doporučení tehdejšího parlamentu v dubnu 2003 odvoláni premiérem Vladimírem Špidlou. Dosavadní členové vysílací rady pod vedením Martina Muchky doplatili na výsledky arbitráže České republiky a společnosti Central European Media (CME) ohledně řešení investic vložených do komerční televize Nova. Podle výsledku arbitráže byly investice pokládány za znehodnocené a ČR musela vyplatit 10 miliard korun. Ihned po svém odvolání však šest bývalých dozorců ostře protestovalo proti právoplatnosti svého odvolání.

Šestici vadil především důvod jejich odvolání a způsob, jakým bylo vedeno. Jejich argumenty posléze podpořila i zvláštní parlamentní komise. Při hledání příčin prohrané arbitráže dala odvolaným za pravdu a konstatovala, že viníky nejsou. Díky tomu se šest odvolaných členů obrátilo na soud, který jim vyhověl a po čtyřech letech sporů jejich odvolání zrušil. Nyní si bývalí členové RRTV činí nárok na plat, který jim měl být vyplacen po zbytek jejich šestiletého mandátu. Celý spor převzal předseda vlády Mirek Topolánek (ODS).

Soud přiznal, že funkční období členů rady neskončilo odvoláním, ale až po celém jejím uplynutí. Podle tohoto vyjádření mají tedy právo na mzdu i za období, po které v radě nepůsobili.

Celková částka 40-50 platů ze zbytku mandátu, po který měli sloužit, činí podle výpočtu ministerstva kultury celkem 19,9 milionů korun. Zahrnuje v sobě ušlou mzdu, odchodné i pojistné z platů. Tuto informaci uvedl současný předseda RRTV Petr Bartoš. Zároveň dodal:„Nemáme informaci, že by částka byla vyplacena. Právní rozbory nedoporučují obnos vyplatit bez schválení soudu či subjektu, který přiděluje finanční náklady k činnosti rady. Navíc rada v současné době nemá příslušnou částku k dispozici.“

Podle některých názorů měl Topolánek možnost šestici mužů opětovně odvolat a navázat na doporučení tehdejšího parlamentu, kterého se soudní zproštění viny netýkalo. Premiér však rady neuposlechl, neboť podle jeho mínění nelze opakovaně rušit trvání mandátu, kterému dávno vypršela platnost. „Zákon nepřipouští zánik členství v RRTV se zpětnou činností. Odvolaným dozorcům tedy členství zaniklo ke dni uplynutí funkčního období,“ konstatoval předseda vlády ve svém dopise z letošního března adresovaném předsedovi mediální komise poslanecké sněmovny Vítězslavu Jandákovi (ČSSD).

Logo firmy CME
Logo firmy CME