Spor ohledně financování zaniklé TV3 se chýlí k závěru

Praha - Britská metropole hostí soudní arbitráž mezi Českou republikou a společností European Media Ventures (EMV) kvůli neúčinnému financování bývalé regionální televize TV3. Po 3 letech se dohady chýlí k závěrečnému verdiktu, který má rozhodnout o tom, zda bude stát povinen odškodnit zmařenou investici do již zaniklé televizní společnosti. Zástupcem státu v soudním řízení je ministerstvo financí. Společnost EMV investovala do rozvoje TV3 bezmála miliardu korun.

Předloni v srpnu se kvůli probíhající arbitráži sešel se zástupci EMV tehdejší ministr financí Vlastimil Tlustý. Možným cílem finančního resortu byla dohoda o zakončení sporu mimo oficiální arbitrážní řízení. Takový postup by podle předpokladu ministerstva přiměl britskou společnost k vymáhání menší částky. Tato možnost je však vzhledem k nynější situaci prakticky nemocná, jak uvedl šéf tiskové komunikace ministerstva financí Jakub Haas. Podle zdrojů požaduje EMV po českém státu částku v hodnotě miliardy korun. Tlustý však zveřejnil zprávu, ve které samotné ministerstvo vyčíslilo případné ztráty v prohrané arbitráži na 3 miliardy.

Dohady ohledně financování regionální TV3 probíhají již několik let. K zahájení arbitráže došlo v srpnu 2005. Již od počátku vysílání patřila hlavní licence TV3 Martinu Kindernayovi, kterému finančně přispívala k provozu televize právě EMV. Díky tomu si později kladla nárok na to, aby byla licence převedena na lucemburskou společnost KTV, jejímž formálním vlastníkem byl Kindernay, avšak provozovatelem právě britští EMV. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento převod odmítla, avšak souhlasila s převedením licence na RTV Galaxii, jejímž vlastníkem byl rovněž Kindernay.

Zklamaní EMV se obrátili na soud, který jejich argumenty vyslyšel a v prosinci 2004 rozhodnutí rady o převodu licence na RTV zrušil. Volná licence se tak ocitla opět v rukou Kindernaye, který se však v této době již nevěnoval médiím, a tak po čase dobrovolně odevzdal vysílací práva do vlastnictví rady pro vysílání.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání