Hospodaření České televize bylo loni vyrovnané

Praha – Česká televize loni snížila plánované náklady o více než 300 milionů a nakonec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Původně plánovala Česká televize, že během loňska vydá necelých 6,5 miliardy. Zisky měla veřejnoprávní televize především z koncesionářských poplatků, které jí přinesly více než 5 miliard korun. Výroční zprávu za rok 2007 dnes přijala Rada České televize, výhrady neměl ani auditor. Konečný verdikt nad ní musí ještě vyřknout předseda Poslanecké sněmovny, který ji obdrží do konce týdne.

Z koncesionářských poplatků zaplatila Česká televize zhruba 70 procent svých výdajů. Ke krytí zbývající části nákladů byly zapojeny výnosy z podnikatelských aktivit, zejména reklamy. Výnosy z klasické reklamy na ČT1 a ČT2 dosáhly 820,7 milionu korun, z klasické reklamy na ČT24 a ČT4 Sport to bylo 19,4 milionu a na internetu 7,4 milionu, celkem šlo o 847,5 milionu.

Oproti předchozím rokům se loni objem reklamy ve vysílání České televize snížil, nařizuje to zákon. Zmenšení prostoru pro reklamu mělo podle Rady České televize vliv na hospodaření. "Toto omezení mělo samozřejmě dopad na zadavatele při plánování a nákupu reklamních kampaní. Spíše než v objemu GRP se toto omezení projevilo ve zmenšující se možnosti
výběru umístění spotů, a tedy zhoršení efektivity celé kampaně," píše Rada ČT ve zprávě. Jeden GRP bod znamená oslovení reklamou jednoho procenta dospělé populace, tedy asi 86 tisíc lidí. Podle počtu odvysílaných GRP se určuje i cena, kterou zadavatel za odvysílání reklamy zaplatí.

Celkem se na čtyřech kanálech České televize objevilo 201 inzerentů. Nejvýznamnějšími byly v oblasti klasické reklamy společnosti KMV, Penny Market, Vodafone, Unilever, SC Johnson, Telefónica 02, Ford Motor Company a ČSOB.