Německá ARD odvysílala dokument o sudetských Němcích

Berlín - Německá veřejnoprávní televize ARD odvysílala včera večer první část dvoudílného dokumentu o osudech sudetských Němců. Film Sudetští Němci a Hitler se pokouší o objektivní objasnění pohnutek, které vedly velkou část československých Němců k příklonu k nacismu a Čechy k jejich poválečnému vysídlení. Dokument byl odvysílán při příležitosti 70. výročí připojení Sudet ke Třetí říši na základě mnichovské dohody o rozbití Československa v září 1938.

V dokumentárním filmu, který vyrobila ARD v německo-české koprodukci dokumentaristů Henninga Burka a Pavla Schnabela se střídají archivní materiály a výpovědí očitých svědků událostí, jak Němců tak Čechů.

Dokumentaristé se snaží divákům během 90 minut přiblížit události v celém kontextu, od 1. světové války, po níž byly „čechizovány“ úřady a Němci v nově vzniklém Československu přišli o své privilegované postavení z doby rakouské říše, přes vývoj sudetských snah o připojení k Německu ve smyslu hesla „Heim ins Reich“ až po vzájemné vysídlování.

Různé pohledy na tehdejší události prezentují před kamerou sudetoněmečtí odpůrci nacismu, čeští Židé i obyčejní Češi a Němci. „Je to právě hutný, ale přesto klidný způsob vyprávění tohoto dokumentárního filmu, který tak naléhavě znázorňuje celé šílenství těchto událostí z první poloviny 20. století,“ napsal internetový zpravodajský server Spiegel Online.

Druhý díl, který ARD odvysílá v pondělí 29. září ve 21 hodin, by se měl zabývat obdobím druhé světové války a "pomstou" českého obyvatelstva na Němcích.