Ústavní soud potvrdil pokutu Nově za reality show

Brno – Ústavní soud odmítl stížnost společnosti CET21, která provozuje televizi Nova. CET21 se domáhala zrušení půlmilionové pokuty, kerou dostala od Rady pro televizní a rozhlasové vysílání kvůli vulgárním a hrubým scénám v reality show Big Brother. Soud také odmítl návrh na zrušení části zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého se nesmějí mezi šestou hodinou ranní a desátou večerní vysílat pořady, které by mohly ohrozit "fyzický, psychická nebo mravní vývoj dětí a mladistvých". CET21 se nelíbily údajně neurčité pojmy v zákoně.

Senát Ústavního soudu s předsedkyní Vlastou Formánkovou se návrhem blíže nezabýval a rovnou jej odmítl, stejně jako stížnost proti pokutě. CET21 prý neměla ke stížnosti důvod. Poslední instance české justice tak potvrdila kritické stanovisko RRTV i českých soudů k televizním reality show Big Brother na Nově a VyVolení na Primě.

Kritizovanou část zákona před časem vyložil Nejvyšší správní soud. Jeho verze je tak podle dnešního rozhodnutí Ústavního soudu nadále platná.

„Omezení jsou v prostředí právního státu legitimní a jsou v souladu s veřejným zájmem, který je v tomto případě specifikován zájmem společnosti na řádné výchově dětí,“ komentovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jeho mluvčí Sylva Dostálová.

Soudci také zdůraznili, že k postihu televize stačí pouhá možnost ohrožení fyzického, psychického a mravního vývoje nezletilých. Není tedy třeba dokazovat, že zařazením pořadu do vysílání mezi 06:00 a 22:00 k ohrožení vývoje mládeže skutečně došlo.

„Podle přesvědčení Ústavního soudu rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu se zákony i principy zakotvenými v Listině základních práv a svobod. Svá rozhodnutí přehledně, srozumitelně a naprosto podrobně odůvodnil,“ uvedli nyní ústavní soudci.