Francouzská veřejnoprávní TV ruší reklamu ve vysílání

Paříž - Ve Francii dnes vláda schválila zrušení reklamy ve veřejnoprávní televizi. Rozhodnutí je součástí širší reformy audiovizuálního vysílání, které vyvolává pobouření opozice obviňující prezidenta Nicolase Sarkozyho z toho, že chce tuto sféru kontrolovat.

Sarkozy přinesl informace o reformě před rokem. Od té doby se ostře diskutovalo o financování a nezávislosti televize. Sarkozy reformu odůvodňoval snahou o „kvalitní služby veřejnosti“, které podle něho nemohou fungovat jen na základě tržních pravidel.

Francouzský projekt předpokládá postupné rušení reklamy počínaje rokem 2009. Definitivně má být reklama z veřejnoprávní televize odstraněna do konce roku 2011.

Jako kompenzaci za ušlý zisk pro France Télévisions garantuje vláda podniku 450 milionů eur (11,25 miliardy Kč). Tato částka bude tvořena z tříprocentní daně z příjmu z reklamy soukromých televizí a z daně ve výši 0,9 procenta z obratu operátorů telekomunikací. Poplatek za televizi (nyní 116 eur ročně, tedy zhruba 2900 Kč) bude stanoven podle vývoje inflace.

Reformu však kritizuje opozice jako „dárek“ soukromým televizím, z nichž nejvýznamnější TF1 patří prezidentovu příteli Martinu Bouyguesovi. Dvě hlavní soukromé televize, TF1 a M6, mohou očekávat zisk ze zvýšení příjmů z reklamy.

Podle reformy se také z France Télévisions, které mají pět stanic, stává jeden podnik, což znepokojuje některé novináře pracující pro veřejnoprávní vysílání. Ti se obávají, aby nebyla ohrožena pluralita vysílání.

Nejostřejší diskuse vyvolalo rozhodnutí o jmenování prezidenta France Télévisions. Na Sarkozyho žádost jej na pět let bude jmenovat vláda na základě doporučení kontrolního úřadu, Nejvyšší audiovizuální rady a příslušných výborů parlamentu. Dosud prezidenta France Télévisions jmenovala Nejvyšší audiovizuální rada.

Ministryně kultury a spojů Christine Albanelová, která o rozhodnutí vlády informovala, zdůraznila, že nová televize bude klást důraz na programové vysílání a vzdělávací pořady.

Veřejnoprávní Česká televize může vysílat reklamu v omezeném rozsahu. Průběžné snižování obsahu reklamy v ČT a navyšování poplatků schválil parlament v roce 2005. Se snižováním reklamy je zároveň spojeno zvyšování koncesionářských poplatků.

Zprávy televizní stanice TF1
Zprávy televizní stanice TF1