Slovník českého jazyka je na internetu

Praha - Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity spustily na internetu slovník češtiny, který obsahuje 61 600 hesel. Kompletní je tak Internetová jazyková příručka, kde lidé najdou informace o spisovné češtině, o pravopisu nebo o cizích slovech. Informovaly o tom Lidové noviny.

Největší výhodou internetové příručky je možnost průběžných aktualizací. Nové médium také umožnilo, že příručka obsahuje více tvarů jednotlivých slov než kterýkoliv z jejích předchůdců. „Kompletně vyskloňovaná podstatná jména nebo vyčasovaná slovesa v žádné jiné příručce či slovníku nenajdete,“ řekla pracovnice ústavu Markéta Pravdová.

Slovník není výkladový, věnuje se téměř výhradně gramatice a pravopisu. Většina hesel uvádí vazby, v nichž je možné konkrétní slovo použít, a obsahuje link na příslušné místo výkladové části příručky. Ta shrnuje českou gramatiku a pravopis a objevila se na webu loni v dubnu.

Tým 12 lidí příručku vyvíjí od roku 2004. Na webu zatím běží její zkušební verze. Autoři teď budou příručku minimálně rok opravovat a zdokonalovat.