Stát chce dát 40 milionů na digitalizaci v sociálním sektoru

Praha - V letošním roce hodlá stát podpořit přechod na digitální televizní vysílání zdravotních a sociálních institucí a zdravotně postižených lidí 40 miliony korun. Finance jsou součástí rozpočtu zvláštního účtu na digitalizaci, který ještě musí schválit vláda.

Prostřednictvím koordinační skupiny zajistí stát specifickým zdravotním a sociálním institucím technickou a informační podporu a technickou asistenci i osobám se zdravotním postižením.

„Dlouhodobá koncepční spolupráce s klíčovými partnery, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Národní radou osob se zdravotním postižením v ČR společně s občanským sdružením Trianon, se nyní koncentruje především na zlepšení obousměrné komunikace a dokončení sběru technických údajů a konkrétních potřeb dotčených institucí a osob,“ uvedl předseda NKS Zdeněk Duspiva.

Po sérii jednání s regionálními zástupci a dotčenými institucemi bude žádosti prověřovat nezávislý technik. Schválené technické úpravy a jejich rozsah uhradí poskytovatelům NKS. Osobám zdravotně tělesně postiženým na základě shromážděných údajů poskytne technickou asistenci hrazenou rovněž ze zvláštního rozpočtu pro přechod na digitální vysílání.

První velkou oblastí, kde bude analogový televizní signál zcela vypnutý, bude na konci dubna Praha. Analogové zemské TV vysílání bude v celé ČR vypnuto po jednotlivých oblastech postupně do června 2012 a zcela nahrazeno jeho modernější digitální formou.

Zdeněk Duspiva
Zdeněk Duspiva