Prima dostala od RRTV milionové pokuty

Praha - Komerční televize Prima dostala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pokuty v úhrnné výši 19,4 milionu korun většinou za nedovolenou reklamu. Televize podle mluvčí Jany Kocové počká na písemné vyhotovení rozhodnutí a následně zváží další kroky.

Prima se měla většiny přestupků dopustit v loňském roce tak, že uváděla sponzory reklamních znělek jako neoddělenou reklamu. Sponzory byli například operátoři Vodafone nebo T-Mobile. Celkem 3,5 milionu korun má firma zaplatit za vysílání obsahu ohrožujícího vývoj dětí a mládeže před 22:00 v pořadech Sběratelé Kostí a Jackass. 

Televize mají právo se proti pokutám odvolat k soudu, což v minulosti pravidelně činily a v části případů i uspěly.